Magyar-Angol szótár »

megbecsül jelentése angolul

MagyarAngol
megbecsül ige

estimate [estimated, estimating, estimates]◼◼◼verb
[UK: ˈe.stɪ.meɪt] [US: ˈe.stə.mət]

appreciate [appreciated, appreciating, appreciates]◼◼◼verb
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt] [US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt]
We appreciate his talent. = Megbecsüljük a tehetségét.

value [valued, valuing, values]◼◼◼verb
[UK: ˈvæ.ljuː] [US: ˈvæ.ljuː]

evaluate [evaluated, evaluating, evaluates]◼◼◻verb
[UK: ɪ.ˈvæ.ljʊeɪt] [US: ɪ.ˈvæ.ljuː.ˌet]

esteem [esteemed, esteeming, esteems]◼◼◻verb
[UK: ɪ.ˈstiːm] [US: ə.ˈstiːm]

prize [prized, prizing, prizes]◼◻◻verb
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

appraise [appraised, appraising, appraises]◼◻◻verb
[UK: ə.ˈpreɪz] [US: ə.ˈpreɪz]

megbecsül ige
US

honor [honored, honoring, honors]◼◼◻verb
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

megbecsül ige
GB

honour [honoured, honouring, honours]◼◼◻verb
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

megbecsül (értéket) (átv) ige

count (esteem) [counted, counting, counts]◼◼◼verb
[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

megbecsülhetetlen melléknév

priceless◼◼◼adjective
[UK: ˈpraɪ.sləs] [US: ˈpraɪ.sləs]

megbecsülhető melléknév

appraisableadjective
[UK: əˈpreɪzəbl ] [US: əˈpreɪzəbl ]

megbecsült melléknév

appreciated◼◼◼adjective
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt.ɪd] [US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt.ɪd]

estimated◼◼◼adjective
[UK: ˈe.stɪ.meɪ.tɪd] [US: ˈe.stə.ˌme.təd]

well-thought-ofadjective
[UK: wel ˈθɔːt əv] [US: ˈwel ˈθɔːt əv]

megbecsült melléknév
GB

honoured◼◼◻adjective
[UK: ˈɒ.nəd] [US: ˈɒ.nəd]

megbecsült (érték) (átv) melléknév

counted◼◼◼adjective
[UK: ˈkaʊn.tɪd] [US: ˈkaʊn.təd]

megbecsülés főnév

appreciation [appreciations]◼◼◼noun
[UK: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

respect [respects]◼◼◼noun
[UK: rɪ.ˈspekt] [US: rə.ˈspekt]

regard◼◼◻noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

standing [standings]◼◻◻noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈstænd.ɪŋ]

megbecsülés főnév
US

honor [honors]◼◼◼noun
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

megbecsülés főnév
GB

honour [honours]◼◼◻noun
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

megbecsülést keltő melléknév

creditableadjective
[UK: ˈkre.dɪ.təb.l̩] [US: ˈkre.də.təb.l̩]

megbecsülő melléknév

appreciative◼◼◼adjective
[UK: ə.ˈpriːʃ.iət.ɪv] [US: ə.ˈpriːʃ.iət.ɪv]

appreciatoryadjective
[UK: əprˈiːʃɪətəri] [US: əprˈiːʃɪətˌoːri]

keen onadjective

a közmegbecsülés igen magas fokára emelkedik

rise high in public esteem[UK: raɪz haɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ɪ.ˈstiːm] [US: ˈraɪz ˈhaɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ə.ˈstiːm]

a közmegbecsülés igen magas fokára jut

rise high in public esteem[UK: raɪz haɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ɪ.ˈstiːm] [US: ˈraɪz ˈhaɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ə.ˈstiːm]

előre megbecsül

pre-estimating[UK: pre ˈe.stɪ.meɪt.ɪŋ] [US: ˈpriː ˈe.stə.ˌmet.ɪŋ]

intellektuális megbecsülés főnév

palate [palates]noun
[UK: ˈpæ.lət] [US: ˈpæ.lət]

nagy megbecsülésben tart (valakit)

hold somebody in great honour[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn ˈɡreɪt ˈɒ.nə(r)] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈɡreɪt ˈɒ.nər]

nem érdekli a megbecsülés

dead to honour[UK: ded tuː ˈɒ.nə(r)] [US: ˈded ˈtuː ˈɒ.nər]

nőttön-nő megbecsülése valaki iránt ige

grow onverb

szellemi megbecsülés

mental appreciation[UK: ˈmen.tl̩ ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˈmen.tl̩ ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

szellemi megbecsülés főnév

palate [palates]noun
[UK: ˈpæ.lət] [US: ˈpæ.lət]

újra megbecsül ige

reassess [reassessed, reassessing, reassesses]verb
[UK: ˌriːə.ˈses] [US: riə.ˈses]