Ungersk-Engelsk ordbok »

megbecsül är på engelska

UngerskaEngelska
megbecsül ige

appreciate [appreciated, appreciated, appreciating, appreciates]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt] [US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt]

value [valued, valued, valuing, values]◼◼◼ verb
[UK: ˈvæ.ljuː] [US: ˈvæ.ljuː]

megbecsül ige
US

honor [honored, honored, honoring, honors]◼◼◻ verb
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

megbecsül ige

esteem [esteemed, esteemed, esteeming, esteems]◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈstiːm] [US: ə.ˈstiːm]

megbecsül ige
GB

honour [honoured, honoured, honouring, honours]◼◼◻ verb
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

megbecsül ige

evaluate [evaluated, evaluated, evaluating, evaluates]◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈvæ.ljʊeɪt] [US: ɪ.ˈvæ.ljuː.ˌet]

prize [prized, prized, prizing, prizes]◼◻◻ verb
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

appraise [appraised, appraised, appraising, appraises]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpreɪz] [US: ə.ˈpreɪz]

megbecsül (értéket) (átv) ige

count (esteem) [counted, counted, counting, counts]◼◼◼ verb
[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

megbecsülhetetlen melléknév

priceless◼◼◼ adjective
[UK: ˈpraɪ.sləs] [US: ˈpraɪ.sləs]

megbecsülhető melléknév

appraisable adjective
[UK: əˈpreɪzəbl ] [US: əˈpreɪzəbl ]

megbecsült melléknév

appreciated◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt.ɪd] [US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt.ɪd]

megbecsült melléknév
GB

honoured◼◼◻ adjective
[UK: ˈɒ.nəd] [US: ˈɒ.nəd]

megbecsült melléknév

estimated◼◻◻ adjective
[UK: ˈe.stɪ.meɪ.tɪd] [US: ˈe.stə.ˌme.təd]

well-thought-of adjective
[UK: wel ˈθɔːt əv] [US: ˈwel ˈθɔːt əv]

megbecsült (érték) (átv) melléknév

counted◼◼◼ adjective
[UK: ˈkaʊn.tɪd] [US: ˈkaʊn.təd]

megbecsülés főnév

appreciation [appreciations]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

megbecsülés főnév
US

honor [honors]◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

megbecsülés főnév
GB

honour [honours]◼◼◻ noun
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

megbecsülés főnév

regard◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

standing [standings]◼◻◻ noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈstænd.ɪŋ]

megbecsülést keltő melléknév

creditable adjective
[UK: ˈkre.dɪ.təb.l̩] [US: ˈkre.də.təb.l̩]

megbecsülő melléknév

appreciative adjective
[UK: ə.ˈpriːʃ.iət.ɪv] [US: ə.ˈpriːʃ.iət.ɪv]

appreciatory adjective
[UK: əprˈiːʃɪətəri] [US: əprˈiːʃɪətˌoːri]

keen on adjective

a közmegbecsülés igen magas fokára emelkedik

rise high in public esteem[UK: raɪz haɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ɪ.ˈstiːm] [US: ˈraɪz ˈhaɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ə.ˈstiːm]

a közmegbecsülés igen magas fokára jut

rise high in public esteem[UK: raɪz haɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ɪ.ˈstiːm] [US: ˈraɪz ˈhaɪ ɪn ˈpʌ.blɪk ə.ˈstiːm]

előre megbecsül

pre-estimating[UK: pre ˈe.stɪ.meɪt.ɪŋ] [US: ˈpriː ˈe.stə.ˌmet.ɪŋ]

intellektuális megbecsülés főnév

palate [palates]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.lət] [US: ˈpæ.lət]

nagy megbecsülésben tart vkt

hold somebody in great honour[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn ˈɡreɪt ˈɒ.nə(r)] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈɡreɪt ˈɒ.nər]

nem érdekli a megbecsülés

dead to honour[UK: ded tuː ˈɒ.nə(r)] [US: ˈded ˈtuː ˈɒ.nər]

nőttön-nő megbecsülése vk iránt ige

grow on verb

szellemi megbecsülés

mental appreciation[UK: ˈmen.tl̩ ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˈmen.tl̩ ə.ˌpriːʃ.i.ˈeɪʃ.n̩]

palate [palates] noun
[UK: ˈpæ.lət] [US: ˈpæ.lət]

újra megbecsül ige

reassess [reassessed, reassessed, reassessing, reassesses] verb
[UK: ˌriːə.ˈses] [US: riə.ˈses]

You can find it in:

UngerskaEngelska