Román-Magyar szótár

/

Magyar-Román szótár

Román-Magyar szótár – 50 948 jelentéspár, kifejezés és példamondat – Fordítási gyakoriság, kiejtés és ragozások

A román-magyar szótár használatához

A román igék - a más nyelveknél megszokott főnévi igenév helyett - jelen idő egyes szám harmadik személyét szerepeltetjük. Az ige főnévi igenév alakját a szótárunkban megtalált szó elé helyezett „a” elöljáróval képezhetjük. Például: a cânta = énekelni; a merge = menni; a dormi = aludni.

Egyes román igéknél és mellékneveknél szögletes zárójelben közöljük azt az elöljárót, amellyel állhatnak.

A román főnevek jelölése a szótárban:

  • substantiv {m} - hímnemű főnév
  • substantiv {f} - nőnemű főnév
  • substantiv {n} - semleges nemű főnév

Szótárunkban megtalálhatók az erdélyi helységnevek magyar és román elnevezései. A magyar helységnevek előtt H (helység), a román helységnevek előtt L (localitate) van. A magyar földrajzi nevek előtt F (földrajzi név), a román megfelelőjénél G (geografie) áll. Ezeknek a betűknek a keresésben nincs szerepe.

Várunk minden visszajelzést.

A keresési találat jobb oldalán a "kis háromszögre" kattintva, a lenyíló menüben található módosítási javaslat, új javaslat vagy törlési javaslat közül kiválaszthatod az észrevételnek megfelelőt. Szeretnénk, ha úgy küldenéd el nekünk a hiányzó jelentéspárt, hogy az már megfeleljen a szótári bejegyzés követelményeinek. Kérjük, hogy észrevételed, ill. a változtatásra javasolt jelentéspár mellett írd meg nekünk a forrást is. A szerkesztőség döntése és az átvezetés után e-mail-címedre értesítést küldünk.


Sikeres keresést és hasznos böngészést kíván a román-magyar szótárban

a DictZone

A betűk és betűcsoportok hangértéke

BetűkKiejtésHelyzetPéldák
arövid „á”, mint a palóc nyeljárásban az „a” afină 'áfonya'
ăközepes nyíltságú, középen képzett (az „ö” és az „o” között), ajakkerekítés nélküli magánhangzó, mint az angol about szó első magánhangzója ăsta 'ez'
âzárt, középen képzett (az „ü” és az „u” között), ajakkerekítés nélküli magánhangzó, mint az orosz вы második hangzójaszóközbenpâine 'kenyér'
bb bronz 'bronz'
ck contur 'kontúr'
cse és i előttceh 'cseh', Cipru 'Ciprus'
chke és i előttchestiune 'kérdés', chin 'kín'
dd dramă 'dráma'
erövid „é”általábanefectiv 'effektív'
néhány szó elejéneu 'én', este 'van'
félhangzó, azaz a következő mássalhangzóval egyazon szótagban kiejtett „e”mássalhangzó után, + a, odeal 'domb', pleosc 'loccs'
ff formă 'forma'
gg garaj 'garázs'
dzse és i előttgem 'dzsem', gin 'dzsin'
ghge és i előttghem 'gombolyag', ghindă 'makk'
hh heleşteu 'halastó'
iikét mássalhangzó közöttbizar 'bizarr'
két mássalhangzó utánprivilegiu 'privilégium'
szó elején, mássalhangzó előttidiot 'idióta'
szó végén, hangsúlyosan, magánhangzó vagy mássalhangzó utána cheltui 'költeni', a primi 'kapni'
jmagánhangzó előttiesle 'jászol', piatră 'kő'
hangsúlyos magánhangzó utánine 'kutya', verzui 'zöldes'
alig észlelhető „j”, mint a „kapj” szóbanszó végén, mássalhangzó után, hangsúlytalanullupi 'farkasok'
îazonos az â-évelszó elején vagy végénînger 'angyal', a urî 'gyűlölni'
szóösszetételbenbineînţeles 'természetesen'
jzs jeleu 'zselé'
kknéhány jövevényszóbankilogram
ll lichior 'likőr'
mm muncă 'munka'
nn nu 'nem'
ooáltalábanoval 'ovális'
félhangzó „o”, kb. mint a „w” az angol water szóbanmássalhangzó mögött, + afoarte 'nagyon'
pp plafon 'plafon'
qcsak idegen szavakban, ahogy azokban ejtik
rr robot 'robot'
ssz sos 'szósz'
şs şină 'sín'
tt Tiberiu 'Tibor'
ţc ţel 'cél'
uuszó elejénUngaria 'Magyarország'
két mássalhangzó közöttdublu 'dupla'
félhangzó „u”, mint a „w” az angol water szóbanmagánhangzó előtt vagy/és utánrouă 'harmat', bou 'ökör'
vv venă 'véna'
wcsak idegen szavakban, ahogy azokban ejtik
xksz taxi 'taxi'
gz exact 'egzakt'
ycsak idegen szavakban, ahogy azokban ejtik
zz zonă 'zóna'

A szótárban használt rövidítések

rövidítések jegyzékelista abrevierior
mn : melléknévadjectiv
hat, hsz : határozószóadverb
rep : repülésaeronautică
mezőg : mezőgazdaságagricultură
ép : építészetarhitectură
gépk : gépkocsizásautomobilism
ffi: férfibărbat
növ : növénytanbotanică
kb : körülbelülcirca
vmi : valamiceva
vegy : vegyészetchimie
vki : valakicineva
ker : kereskedelemcomerţ
közl : közlekedéscirculaţie
ksz : kötőszóconjuncţie
vmivel : valamivelcu ceva
vhonnan : valahonnande undeva
dipl : diplomáciadiplomaţie
vill : villamosságelectricitate
fiz : fizikafizică
fényk : fényképészetfotografie
F, földr : földrajzG, geografie
n : nőnemgenul feminin
bány : bányászatindustrie minieră
text : txtiliparindustrie textilă
isk : iskolaügyinvăţământ
ké.sz : kérdő szócuvânt interogativ
H : helységL, localitate
h : hímnemgenul masculin
orv : orvostudománymedicină
met : meteorológiameteorologie
div : divatmodă
zene : zenemuzică
hajó : hajózásnavigaţie
szn : számnévnumeral
nép : népiespopular
névm : névmáspronume
vmitől : valamitőlde la ceva
biz : bizalmasfamiliar
átv : átvitt értelemsens figurat
sp : sportsport
fn : főnévsubstantiv
jog : jogtudományştiinţe juridice
szính : színházteatru
műsz : műszaki nyelvtehnică
távk : távközléstelecomunicaţii
kat : katonai műszótermen militar
vhová : valahováundeva
rég : régiesarhaism
i : igeverb
áll : állattanzoologie


További információk a Román nyelvről

Forrás: Jómagam szótár
Licenc: GPL2
készítette: Sárváry Pál
DictZoneDictZone SzótárOnline szótárak
Legelo 33.Koka,HU2243