Angol-Magyar szótár » Angol rendhagyó igék

Angol rendhagyó igék alakjai és fő magyar jelentésük

A táblázat a főbb rendhagyó igéket tartalmazza. A szótárban természetesen több is található.

Infinitive [V1]Simple Past [V2]Past Perfect [V3]Fő magyar jelentés(ek)
arisearosearisenfelkel, keletkezik, felmerül
awakeawokeawokenfelébred
bewas (egyes szám) / were (többes szám)beenlenni (létige)
bearboreborne/bornelvisel/születik (Ma már csak a 3. alakot használják. A még nem befejezett esetekben szenvedő szerkezet használatos.)
beatbeatbeatenüt, legyőz, megver
becomebecamebecomeválik vmivé
beginbeganbegunelkezd, elkezdődik
bendbentbenthajlik
betbetbetfogad
bid (offer)bidbidajánlatot tesz, ígér
bindboundboundköt, beköt, összeköt
bitebitbittenharap, megcsíp (szúnyog)
bleedbledbledvérzik
blowblewblownfúj (szél), kifúj (orrot)
breakbrokebrokeneltör, eltörik
breedbredbredtenyészt, szül
bringbroughtbroughthoz
broadcastbroadcastbroadcastsugároz, közvetít
buildbuiltbuiltépít
burnburnt/burnedburnt/burnedég, éget
burstburstburstfelrobban; vmilyen érzés hirtelen kitör vkiből (sírva fakad, elneveti magát)
buyboughtboughtmegvesz
cancouldcould (couth - elavult, kivéve a melléknévi használatban)képes (módbeli segédige)
castcastcastdob, hajít
catchcaughtcaughtelkap, elfog
choosechosechosenválaszt, kiválaszt
cling (to)clungclungragaszkodik
comecamecomejön
costcostcostkerül vmibe
creepcreptcreptmászik, kúszik
cutcutcutvág
deal (with)dealtdealtfoglalkozik vmivel
digdugdugás
dodiddonecsinál
drawdrewdrawnrajzol, húz
dreamdreamt/dreameddreamt/dreamedálmodik
drinkdrank/drunk (Dél-US)drunkiszik
drivedrovedrivenvezet
eatateeateneszik
fallfellfallenesik
feedfedfedetet
feelfeltfeltérez
fightfoughtfoughtharcol
findfoundfoundtalál
fleefledfledmenekül
flyflewflownrepül
forbidforbadeforbiddenmegtilt
forgetforgotforgottenelfelejt
forgiveforgaveforgivenmegbocsát
freezefrozefrozenmegfagy, befagyaszt
getgotgot (UK)/gotten (US)kap, megszerez
givegavegivenad
gowentgonemegy
grindgroundgroundőröl, darál
growgrewgrownnő, termel
hanghung (tárgyra) / hanged (személyre)hung (tárgyra) / hanged (személyre)akaszt, lóg, felakaszt
havehadhadbirtokol
hearheardheardhall
hidehidhiddenelrejt, elbújik
hithithitüt
holdheldheldtart, megfog
hurthurthurtmegsért
keepkeptkepttart
kneelknelt/kneeledknelt/kneeledletérdel
knowknewknowntud
laylaidlaidlefektet, terít
leadledledvezet
lean (against)leant/leanedleant/leanedtámaszkodik vminek
leapleapt/leapedleapt/leapedszökken, ugrik
learnlearnt/learnedlearnt/learnedmegtanul, megtud
leaveleftleftelhagy, elmegy
lendlentlentkölcsönad
letletlethagy, enged
lielaylainfekszik
lightlit/lightedlit/lightedmeggyújt
loselostlostelveszít
makemademadekészít
meanmeantmeantjelent vmit, ért vmit vhogyan, szándékozik
meetmetmettalálkozik
paypaidpaidfizet
putputputtesz, rak
quitquitquitotthagy, elmegy
readread* [red]read* [red]olvas
rideroderiddenlovagol
ringrangrungcsöng
riseroserisenemelkedik, kel (nap)
runranrunfut
sawsawedsawnfűrészel
saysaidsaidmond
seesawseenlát
seeksoughtsoughtkeres, kutat
sellsoldsoldelad
sendsentsentelküld
setsetsetbeállít, helyez
sewsewedsewnvarr
shakeshookshakenráz
shedshedshedelhullat
shineshoneshonesüt, ragyog
shootshotshot
shitshatshat/shittenszarik
showshowedshownmutat, prezentál
shrinkshrank/shrunk (US)shrunk/shrunken (US)összemegy, (össze)zsugorodik
shutshutshutbezár
singsangsungénekel
sinksanksunkelsüllyed
sitsatsatleül
sleepsleptsleptalszik
slideslidslidmegcsúszik
smellsmelt/smelledsmelt/smelledszagol, érez
speak (to)spokespokenbeszél
spellspelt/spelledspelt/spelledbetűz
spillspilt/spilledspilt/spilledkiönt
spendspentspentkölt (pénzt), tölt (időt)
spitspatspatköp
spinspanspunforog, pörög / fon / sző
splitsplitsplitfeloszt, megoszt
spreadspreadspreadterjeszt, terjed
springsprangsprungugrik, szökken
spoilspoilt/spoiledspoilt/spoiledelront, elkényeztet
standstoodstoodáll
stealstolestolenlop
stickstuckstuckragaszt
stingstungstungszúr, csíp
stinkstankstunkbűzlik
stridestrodestriddenmenetel, lépked
strikestruckstrucktámad, üt
strivestrovestrivenigyekszik
swearsworeswornmegesküszik
sweepsweptsweptsöpör
swellswelledswollenmegdagad
swimswamswumúszik
swingswungswunghimbálózik, hintázik, lendül, lendít
taketooktakenvisz, rak, tesz
teachtaughttaughttanít
teartoretornelszakít
telltoldtoldmegmond, elmesél
thinkthoughtthoughtgondol
throwthrewthrowndob
treadtrodtrod/troddentapos
understandunderstoodunderstoodmegért
undertakeundertookundertakenvállal, belefog vmibe
wakewokewokenébred, ébreszt
wearworewornvisel
weavewove/weavedwoven/weavedsző
weepweptweptsír
wetwetwetbenedvesít
winwonwongyőz, nyer
windwoundwoundcsavar, felhúz
wringwrungwrungkicsavar
writewrotewrittenír