Magyar-Angol szótár »

jelzés jelentése angolul

MagyarAngol
jelzés főnév

signal [signals]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪɡ.nəl] [US: ˈsɪɡ.nəl]

sign [signs]◼◼◼ noun
[UK: saɪn] [US: ˈsaɪn]

mark [marks]◼◼◻ noun
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

warning [warnings]◼◼◻ noun
[UK: ˈwɔːn.ɪŋ] [US: ˈwɔːrn.ɪŋ]

reading [readings]◼◼◻ noun
[UK: ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈriːd.ɪŋ]

marker [markers]◼◼◻ noun
[UK: ˈmɑːkə(r)] [US: ˈmɑːrkər]

marking [markings]◼◼◻ noun
[UK: ˈmɑːkɪŋ] [US: ˈmɑːrkɪŋ]

indication [indications]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪn.dɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.dəˈk.eɪʃ.n̩]

insignia [insignias]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈsɪɡ.nɪə] [US: ˌɪn.ˈsɪɡ.niə]

feedback [feedbacks]◼◻◻ noun
[UK: ˈfiːd.bæk] [US: ˈfiːd.ˌbæk]

stamp [stamps]◼◻◻ noun
[UK: stæmp] [US: ˈstæmp]

token [tokens]◼◻◻ noun
[UK: ˈtəʊkən] [US: ˈtoʊkən]

signalling [signallings]◼◻◻ noun
[UK: ˈsɪɡ.nəl.ɪŋ] [US: ˈsɪɡ.nəl.ɪŋ]

score [scores] noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

blaze [blazes] noun
[UK: bleɪz] [US: ˈbleɪz]

signification [significations] noun
[UK: ˌsɪɡ.nɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌsɪɡ.nɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

signifier [signifiers] noun
[UK: ˈsɪɡ.nɪ.faɪə(r)] [US: ˈsɪɡ.nɪ.faɪər]

admonition [admonitions] noun
[UK: ˌæd.mə.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˌæd.mə.ˈnɪʃ.n̩]

blaze-mark noun
[UK: bleɪz mɑːk] [US: ˈbleɪz ˈmɑːrk]

buoyage noun
[UK: ˈbɔɪɪdʒ] [US: ˈbuːiːɪdʒ]

signalization [signalizations] noun
[UK: sˌɪɡnəlaɪzˈeɪʃən] [US: sˌɪɡnəlᵻzˈeɪʃən]

waymark noun

jelzés nélküli melléknév

unmarked◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈmɑːkt] [US: ʌn.ˈmɑːrkt]

jelzésekkel ellátás főnév

signalization [signalizations] noun
[UK: sˌɪɡnəlaɪzˈeɪʃən] [US: sˌɪɡnəlᵻzˈeɪʃən]

jelzésekkel továbbít

message[UK: ˈme.sɪdʒ] [US: ˈme.sədʒ]

jelzéshordozó főnév

sign vehicle noun
[UK: saɪn ˈviːɪk.l̩] [US: ˈsaɪn ˈviː.hɪk.l̩]

jelzésismétlő hajó főnév

repeater [repeaters] noun
[UK: rɪ.ˈpiː.tə(r)] [US: rə.ˈpiː.tər]

jelzéskihagyás főnév

runaway [runaways] noun
[UK: ˈrʌ.nə.weɪ] [US: ˈrʌ.nə.ˌwe]

jelzésrendszer főnév

notation [notations]◼◼◼ noun
[UK: nəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: noʊ.ˈteɪʃ.n̩]

code [codes] noun
[UK: kəʊd] [US: koʊd]

jelzéssel lát el

mark[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

jelzésvillantó főnév

sign flasher noun
[UK: saɪn ˈflæ.ʃə(r)] [US: ˈsaɪn ˈflæ.ʃər]

a gondolat megszakítása pontjelzéssel nyomd

pause-dots[UK: pɔːz dɒts] [US: ˈpɒz ˈdɑːts]

a kapitány bekapcsolta a biztonsági öveket bekapcsolni jelzést

the captain has switched on the fasten seatbelt sign[UK: ðə ˈkæp.tɪn hæz swɪtʃt ɒn ðə ˈfɑːs.n̩ ˈsiːt.ˌbelt saɪn] [US: ðə ˈkæp.tən ˈhæz ˈswɪtʃt ɑːn ðə ˈfæs.n̩ ˈsiːt.ˌbelt ˈsaɪn]

a kapitány kikapcsolta a biztonsági öveket bekapcsolni jelzést

the captain has turned off the fasten seatbelt sign[UK: ðə ˈkæp.tɪn hæz tɜːnd ɒf ðə ˈfɑːs.n̩ ˈsiːt.ˌbelt saɪn] [US: ðə ˈkæp.tən ˈhæz ˈtɝːnd ˈɒf ðə ˈfæs.n̩ ˈsiːt.ˌbelt ˈsaɪn]

a rendszer kijelzése (>)

implicit prompt[UK: ɪm.ˈplɪ.sɪt prɒmpt] [US: ˌɪm.ˈplɪ.sət ˈprɑːmpt]

alacsony fémjelzésű arany főnév
fémip

billon noun
[UK: ˈbɪ.lən] [US: ˈbɪ.lən]

alappontot rögzítő jelzés főnév

monument [monuments] noun
[UK: ˈmɒ.njʊ.mənt] [US: ˈmɑː.njuː.mənt]

alhadnagyi rangjelzés

gold bar[UK: ɡəʊld bɑː(r)] [US: ɡoʊld ˈbɑːr]

bejárati jelzés

home signal[UK: həʊm ˈsɪɡ.nəl] [US: hoʊm ˈsɪɡ.nəl]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol