Magyar-Angol szótár »

egyeztet jelentése angolul

MagyarAngol
egyeztet ige

check [checked, checked, checking, checks]◼◼◼ verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

agree [agreed, agreed, agreeing, agrees]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈɡriː] [US: ə.ˈɡriː]

coordinate [coordinated, coordinated, coordinating, coordinates]◼◼◼ verb
[UK: ˌkəʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt] [US: ˌkoʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt]

match [matched, matched, matching, matches]◼◼◻ verb
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

collate [collated, collated, collating, collates]◼◼◻ verb
[UK: kə.ˈleɪt] [US: kə.ˈleɪt]

harmonize [harmonized, harmonized, harmonizing, harmonizes]◼◻◻ verb
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz]

conciliate [conciliated, conciliated, conciliating, conciliates]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈsɪ.lɪeɪt] [US: kən.ˈsɪ.lɪeɪt]

tally [tallied, tallied, tallying, tallies] verb
[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

egyeztet (adatokat) ige

cross-check [cross-checked, cross-checked, cross-checking, cross-checks] verb

egyeztetés főnév

agreement [agreements]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈɡriː.mənt] [US: ə.ˈɡriː.mənt]

conciliation◼◼◼ noun
[UK: kən.ˌsɪ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: kən.ˌsɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

coordination [coordinations]◼◼◼ noun
[UK: ˌkəʊ.ˌɔː.dɪn.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌkoʊ.ˌɔː.dɪn.ˈeɪʃ.n̩]

reconciliation [reconciliations]◼◼◼ noun
[UK: ˌrek.ən.ˌsɪ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌrek.ən.ˌsɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

verification [verifications]◼◻◻ noun
[UK: ˌve.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌve.rə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

comparison [comparisons]◼◻◻ noun
[UK: kəm.ˈpæ.rɪs.n̩] [US: kəm.ˈpe.rəs.n̩]

collation [collations]◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈleɪʃ.n̩] [US: kə.ˈleɪʃ.n̩]

correlation [correlations]◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒ.rə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkɔː.rə.ˈleɪʃ.n̩]

checking noun
[UK: ˈtʃekɪŋ] [US: ˈtʃekɪŋ]

checking up noun
[UK: ˈtʃekɪŋ ʌp] [US: ˈtʃekɪŋ ʌp]

collating noun
[UK: kə.ˈleɪt.ɪŋ] [US: kə.ˈleɪt.ɪŋ]

harmonization noun
[UK: ˌhɑː.mə.naɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌhɑːr.mə.nə.ˈzeɪʃ.n̩]

harmonizing noun
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz.ɪŋ] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz.ɪŋ]

syncretism [syncretisms] noun
[UK: ˈsɪŋ.krə.tɪzm] [US: ˈsɪŋ.krɪ.ˌtɪ.zəm]

egyeztetett melléknév

agreed adjective
[UK: ə.ˈɡriːd] [US: ə.ˈɡriːd]

checked adjective
[UK: tʃekt] [US: ˈtʃekt]

collated adjective

compared adjective

egyezteti a pénztárt

balance the cash[UK: ˈbæ.ləns ðə kæʃ] [US: ˈbæ.ləns ðə ˈkæʃ]

egyeztető

conciliator [conciliators]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈsɪ.lieɪ.tə(r)] [US: kən.ˈsiː.li.ˌe.tər]

facilitator [facilitators]◼◼◻ noun
[UK: fə.ˈsɪ.lɪ.teɪ.tə(r)] [US: fə.ˈsɪ.lə.ˌte.tər]

harmonist noun
[UK: ˈhɑː.mə.nɪst] [US: ˈhɑː.mə.nɪst]

conciliatory◼◼◻ adjective
[UK: kən.ˈsɪ.lɪə.tə.ri] [US: kən.ˈsɪ.ˌliə.ˌtɔː.ri]

negotiating adjective
[UK: nɪ.ˈɡəʊ.ʃɪeɪt.ɪŋ] [US: nɪˈɡo.ʊ.ʃɪeɪt.ɪŋ]

egyeztető eljárás főnév

arbitration [arbitrations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɑː.bɪ.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.bə.ˈtreɪʃ.n̩]

egyeztetve határozószó

in consultation adverb

bánya egyeztető bizottsága GB

pit-committee[UK: pɪt kə.ˈmɪ.ti] [US: ˈpɪt kə.ˈmɪ.ti]

bejegyeztet egy szülést

register a birth[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə bɜːθ] [US: ˈre.dʒə.stər ə ˈbɝːθ]

bejegyeztet egy védjegyet

register a trade-mark[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə treɪd mɑːk] [US: ˈre.dʒə.stər ə ˈtreɪd ˈmɑːrk]

előjegyeztet ige

book [booked, booked, booking, books]◼◼◼ verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

bespeak [bespoke, bespoken, bespeaking, bespeaks] irregular verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol