Magyar-Angol szótár »

angol jelentése angolul

MagyarAngol
angol melléknév
nyelv, ember

English◼◼◼adjective

angol melléknév

English (people)◼◼◼adjective
[UK: ˈɪŋ.ɡlɪʃ] [US: ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

British◼◼◻adjective
[UK: ˈbrɪ.tɪʃ] [US: ˈbrɪ.tɪʃ]
I don't understand British humour. = Nem értem az angol humort.

angol főnév

briton [Britons]◼◻◻noun
[UK: ˈbrɪt.n̩] [US: ˈbrɪt.n̩]

Angle [angles]◼◻◻noun
[UK: ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈæŋ.ɡl̩]

English person◼◻◻noun
[UK: ˈɪŋ.ɡlɪʃ ˈpɜːs.n̩] [US: ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ ˈpɝː.sn̩]

Sassenach [Sassenachs]◼◻◻noun
[UK: ˈsæ.sə.næk] [US: ˈsæ.sə.næk]

angol (ember) főnév

Englishman [Englishmen]◼◼◼noun
[UK: ˈɪŋ.ɡlɪ.ʃmən] [US: ˈɪŋ.ˌɡlɪ.ʃmən]
John's a typical Englishman. = John egy tipikus angol.

Britisher [Britishers]◼◻◻noun
[UK: ˈbrɪ.tɪ.ʃə(r)] [US: ˈbrɪ.tɪ.ʃər]

angol (kultúrkör) melléknév

anglo◼◼◼adjective
[UK: ˈæŋ.ɡləʊ] [US: ˈæŋɡlo.ʊ]

angol (nő) főnév

Englishwoman◼◼◼noun
[UK: ˈɪŋ.ɡlɪ.ʃwʊ.mən] [US: ˈɪŋ.ˌɡlɪ.ˌʃwʊ.mən]

angol admiralitás joghatósága alá eső tengerrész

high seas[UK: haɪ siːz] [US: ˈhaɪ ˈsiːz]

angol ajkú

anglophone◼◼◼[UK: ˈæŋ.ɡlə.fəʊn] [US: ˈæŋ.ɡləfoʊn]

angol alsóház

house of commons◼◼◼[UK: ˈhaʊs əv ˈkɒ.mənz] [US: ˈhaʊs əv ˈkɑː.mənz]

angol alsóház GB

Grand Inquest of the Nation[UK: ɡrænd ˈɪn.kwest əv ðə ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈɡrænd ˈɪn.ˌkwest əv ðə ˈneɪʃ.n̩]

angol alsóház elnöke

first commoner[UK: ˈfɜːst ˈkɒ.mə.nə(r)] [US: ˈfɝːst ˈkɑː.mə.nər]

angol alsóház tagja főnév

commoner [commoners]noun
[UK: ˈkɒ.mə.nə(r)] [US: ˈkɑː.mə.nər]

angol-amerikai melléknév

anglo-american◼◼◼adjective

angol áru

made in England[UK: ˈmeɪd ɪn ˈɪŋ.ɡlənd] [US: ˈmeɪd ɪn ˈɪŋ.ɡlənd]

angol bevándorló

limey◼◼◼[UK: ˈlaɪ.mi] [US: ˈlaɪ.mi]

angol bevándorló (Ausztráliában)

pommy[UK: ˈpɒ.mi] [US: ˈpɒ.mi]

angol bulldog főnév

bull [bulls]◼◼◼noun
[UK: bʊl] [US: ˈbʊl]

bulldog [bulldogs]◼◼◼noun
[UK: ˈbʊl.dɒɡ] [US: ˈbʊl.ˌdɔːɡ]

English bulldog◼◼◼noun

angol-búr háború

Boer war◼◼◼[UK: ˈbəʊə(r) wɔː(r)] [US: ˈboʊə(r) ˈwɔːr]

angol ezüst pénzérme főnév

sterlingnoun
[UK: ˈstɜːl.ɪŋ] [US: ˈstɝːl.ɪŋ]

angol falkakopó főnév

harrier [harriers]noun
[UK: ˈhæ.rɪə(r)] [US: ˈhe.riər]

angol felirattal

with English subtitles◼◼◼[UK: wɪð ˈɪŋ.ɡlɪʃ ˈsʌb.taɪt.l̩z] [US: wɪθ ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ ˈsʌb.ˌtaɪt.l̩z]

angol felsőház nem jogász tagja

lay lord[UK: leɪ lɔːd] [US: ˈleɪ ˈlɔːrd]

angol félszembilincs

clip shackle[UK: klɪp ˈʃæk.l̩] [US: ˈklɪp ˈʃæk.l̩]

angol férfi főnév

Englishman [Englishmen]◼◼◼noun
[UK: ˈɪŋ.ɡlɪ.ʃmən] [US: ˈɪŋ.ˌɡlɪ.ʃmən]

angol férfinév főnév

earl [earls]noun
[UK: ɜːl] [US: ˈɝːl]

angol férfinév variációja az Lloyd-nak

Floyd[UK: ˌflɔɪd] [US: ˌflɔɪd]

angol főkancellár

chancellor of England[UK: ˈtʃɑːn.sə.lə(r) əv ˈɪŋ.ɡlənd] [US: ˈtʃæn.sə.lər əv ˈɪŋ.ɡlənd]

angol font főnév

British pound◼◼◼noun
[UK: ˈbrɪ.tɪʃ paʊnd] [US: ˈbrɪ.tɪʃ ˈpaʊnd]

angol font

pound sign◼◻◻[UK: paʊnd saɪn] [US: ˈpaʊnd ˈsaɪn]

angol főrangúak gyermekeinek címe

courtesy title[UK: ˈkɜː.tə.si ˈtaɪt.l̩] [US: ˈkɝː.tə.si ˈtaɪt.l̩]

angol hadiflotta barátainak társasága

navy league[UK: ˈneɪ.vi liːɡ] [US: ˈneɪ.vi ˈliːɡ]

angol hajóstánc GB rég

hornpipe[UK: ˈhɔːn.paɪp] [US: ˈhɔːrn.paɪp]

angol harckocsi ezred

ironsides[UK: ˈaɪən.saɪdz] [US: ˈaɪərn.ˌsaɪdz]

12