Ungersk-Engelsk ordbok » egyeztet är på engelska

UngerskaEngelska
egyeztet ige

agree verb
[UK: ə.ˈɡriː] [US: ə.ˈɡriː]

check verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

collate verb
[UK: kə.ˈleɪt] [US: kə.ˈleɪt]

conciliate verb
[UK: kən.ˈsɪ.lɪeɪt] [US: kən.ˈsɪ.lɪeɪt]

coordinate verb
[UK: ˌkəʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt] [US: ˌkoʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt]

harmonize verb
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz]

match[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

tally verb
[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

egyeztetés főnév

agreement noun
[UK: ə.ˈɡriː.mənt] [US: ə.ˈɡriː.mənt]

checking noun
[UK: ˈtʃekɪŋ] [US: ˈtʃekɪŋ]

checking up noun
[UK: ˈtʃekɪŋ ʌp] [US: ˈtʃekɪŋ ʌp]

collation noun
[UK: kə.ˈleɪʃ.n̩] [US: kə.ˈleɪʃ.n̩]

comparison noun
[UK: kəm.ˈpæ.rɪs.n̩] [US: kəm.ˈpe.rəs.n̩]

conciliation noun
[UK: kən.ˌsɪ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: kən.ˌsɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

coordination noun
[UK: ˌkəʊ.ˌɔː.dɪn.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌkoʊ.ˌɔː.dɪn.ˈeɪʃ.n̩]

correlation noun
[UK: ˌkɒ.rə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkɔː.rə.ˈleɪʃ.n̩]

harmonization noun
[UK: ˌhɑː.mə.naɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌhɑːr.mə.nə.ˈzeɪʃ.n̩]

harmonizing noun
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz.ɪŋ] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz.ɪŋ]

reconciliation noun
[UK: ˌrek.ən.ˌsɪ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌrek.ən.ˌsɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

syncretism noun
[UK: ˈsɪŋ.krə.tɪzm] [US: ˈsɪŋ.krɪ.ˌtɪ.zəm]

verification noun
[UK: ˌve.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌve.rə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

egyeztetett melléknév

agreed adjective
[UK: ə.ˈɡriːd] [US: ə.ˈɡriːd]

checked adjective
[UK: tʃekt] [US: ˈtʃekt]

collated adjective

compared adjective

egyezteti a pénztárt

balance the cash[UK: ˈbæ.ləns ðə kæʃ] [US: ˈbæ.ləns ðə ˈkæʃ]

egyeztető melléknév

conciliator noun
[UK: kən.ˈsɪ.lieɪ.tə(r)] [US: kən.ˈsiː.li.ˌe.tər]

conciliatory adjective
[UK: kən.ˈsɪ.lɪə.tə.ri] [US: kən.ˈsɪ.ˌliə.ˌtɔː.ri]

facilitator[UK: fə.ˈsɪ.lɪ.teɪ.tə(r)] [US: fə.ˈsɪ.lə.ˌte.tər]

harmonist noun
[UK: ˈhɑː.mə.nɪst] [US: ˈhɑː.mə.nɪst]

negotiating adjective
[UK: nɪ.ˈɡəʊ.ʃɪeɪt.ɪŋ] [US: nɪˈɡo.ʊ.ʃɪeɪt.ɪŋ]

egyeztető eljárás főnév

arbitration noun
[UK: ˌɑː.bɪ.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.bə.ˈtreɪʃ.n̩]

bánya egyeztető bizottsága GB

pit-committee[UK: pɪt kə.ˈmɪ.ti] [US: ˈpɪt kə.ˈmɪ.ti]

bejegyeztet egy szülést

register a birth[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə bɜːθ] [US: ˈre.dʒə.stər ə ˈbɝːθ]

bejegyeztet egy védjegyet

register a trade-mark[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə treɪd mɑːk] [US: ˈre.dʒə.stər ə ˈtreɪd ˈmɑːrk]

előjegyeztet ige

bespeak (bespoke, bespoken) verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

book verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

értelem szerint egyeztető melléknév
nyelvt

sylleptic adjective
[UK: sɪlˈeptɪk] [US: sɪlˈeptɪk]

értelem szerinti egyeztetés főnév
nyelvt

syllepsis noun
[UK: sɪlˈepsɪs] [US: sɪlˈepsɪs]

synesis noun
[UK: saɪnˈiːsɪs] [US: saɪnˈiːsɪs]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies