Ungersk-Engelsk ordbok »

egyeztet betyder på engelska

UngerskaEngelska
egyeztet ige

coordinate [coordinated, coordinating, coordinates]◼◼◼verb
[UK: ˌkəʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt] [US: ˌkoʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt]

check [checked, checking, checks]◼◼◼verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

agree [agreed, agreeing, agrees]◼◼◼verb
[UK: ə.ˈɡriː] [US: ə.ˈɡriː]

match [matched, matching, matches]◼◼◼verb
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

collate [collated, collating, collates]◼◼◻verb
[UK: kə.ˈleɪt] [US: kə.ˈleɪt]

air [aired, airing, airs]◼◼◻verb
[UK: eə(r)] [US: ˈer]

harmonize [harmonized, harmonizing, harmonizes]◼◼◻verb
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz]

conciliate [conciliated, conciliating, conciliates]◼◻◻verb
[UK: kən.ˈsɪ.lɪeɪt] [US: kən.ˈsɪ.lɪeɪt]

tally [tallied, tallying, tallies]◼◻◻verb
[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

egyeztet (adatokat) ige

cross-check [cross-checked, cross-checking, cross-checks]◼◼◼verb

egyeztetett melléknév

agreed◼◼◼adjective
[UK: ə.ˈɡriːd] [US: ə.ˈɡriːd]

checked◼◼◻adjective
[UK: tʃekt] [US: ˈtʃekt]

compared◼◻◻adjective
[UK: kəm.ˈpeəd] [US: kəm.ˈperd]

collated◼◻◻adjective
[UK: kə.ˈleɪ.tɪd] [US: kə.ˈleɪ.tɪd]

egyezteti a pénztárt

balance the cash[UK: ˈbæ.ləns ðə kæʃ] [US: ˈbæ.ləns ðə ˈkæʃ]

egyeztetve határozószó

in consultation◼◼◼adverb

egyeztetés főnév

agreement [agreements]◼◼◼noun
[UK: ə.ˈɡriː.mənt] [US: ə.ˈɡriː.mənt]

coordination [coordinations]◼◼◼noun
[UK: ˌkəʊ.ˌɔː.dɪn.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌkoʊ.ˌɔː.dɪn.ˈeɪʃ.n̩]

conciliation◼◼◼noun
[UK: kən.ˌsɪ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: kən.ˌsɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

reconciliation [reconciliations]◼◼◼noun
[UK: ˌrek.ən.ˌsɪ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌrek.ən.ˌsɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

checking◼◻◻noun
[UK: ˈtʃekɪŋ] [US: ˈtʃekɪŋ]

verification [verifications]◼◻◻noun
[UK: ˌve.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌve.rə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

comparison [comparisons]◼◻◻noun
[UK: kəm.ˈpæ.rɪs.n̩] [US: kəm.ˈpe.rəs.n̩]

collation [collations]◼◻◻noun
[UK: kə.ˈleɪʃ.n̩] [US: kə.ˈleɪʃ.n̩]

harmonization◼◻◻noun
[UK: ˌhɑː.mə.naɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌhɑːr.mə.nə.ˈzeɪʃ.n̩]

correlation [correlations]◼◻◻noun
[UK: ˌkɒ.rə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkɔː.rə.ˈleɪʃ.n̩]

syncretism [syncretisms]◼◻◻noun
[UK: ˈsɪŋ.krə.tɪzm] [US: ˈsɪŋ.krɪ.ˌtɪ.zəm]

collating◼◻◻noun
[UK: kə.ˈleɪt.ɪŋ] [US: kə.ˈleɪt.ɪŋ]

harmonizing◼◻◻noun
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz.ɪŋ] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz.ɪŋ]

checking upnoun
[UK: ˈtʃekɪŋ ʌp] [US: ˈtʃekɪŋ ʌp]

egyeztető melléknév

negotiating◼◼◼adjective
[UK: nɪ.ˈɡəʊ.ʃɪeɪt.ɪŋ] [US: nɪˈɡo.ʊ.ʃɪeɪt.ɪŋ]

conciliatory◼◼◼adjective
[UK: kən.ˈsɪ.lɪə.tə.ri] [US: kən.ˈsɪ.ˌliə.ˌtɔː.ri]

reconciliatory◼◻◻adjective

egyeztető főnév

conciliator [conciliators]◼◼◻noun
[UK: kən.ˈsɪ.lieɪ.tə(r)] [US: kən.ˈsiː.li.ˌe.tər]

facilitator [facilitators]◼◻◻noun
[UK: fə.ˈsɪ.lɪ.teɪ.tə(r)] [US: fə.ˈsɪ.lə.ˌte.tər]

harmonist◼◻◻noun
[UK: ˈhɑː.mə.nɪst] [US: ˈhɑː.mə.nɪst]

egyeztető eljárás főnév

arbitration [arbitrations]◼◼◼noun
[UK: ˌɑː.bɪ.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌɑːr.bə.ˈtreɪʃ.n̩]

adategyeztetés

data reconciliation◼◼◼

bejegyeztet egy szülést

register a birth[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə bɜːθ] [US: ˈre.dʒə.stər ə ˈbɝːθ]

bejegyeztet egy védjegyet

register a trade-mark[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə treɪd mɑːk] [US: ˈre.dʒə.stər ə ˈtreɪd ˈmɑːrk]

12