Magyar-Angol szótár »

teljesen jelentése angolul

MagyarAngol
teljesen határozószó

absolutely◼◼◼ adverb
[UK: ˈæb.sə.luːt.li] [US: ˌæb.sə.ˈluːt.li]

completely◼◼◼ adverb
[UK: kəm.ˈpliːt.li] [US: kəm.ˈpliːt.li]

all adverb
[UK: ɔːl] [US: ɔːl]

altogether adverb
[UK: ˌɔːl.tə.ˈɡeð.ə(r)] [US: ˌɒl.tə.ˈɡeð.r̩]

clean adverb
[UK: kliːn] [US: ˈkliːn]

clear adverb
[UK: klɪə(r)] [US: ˈklɪr]

down to the ground adverb
[UK: daʊn tuː ðə ɡraʊnd] [US: ˈdaʊn ˈtuː ðə ˈɡraʊnd]

downright adverb
[UK: ˈdaʊn.raɪt] [US: ˈdaʊn.ˌraɪt]

entirely adverb
[UK: ɪn.ˈtaɪə.li] [US: en.ˈtaɪər.li]

every bit adverb
[UK: ˈev.ri bɪt] [US: ˈev.ri ˈbɪt]

every inch adverb
[UK: ˈev.ri ɪntʃ] [US: ˈev.ri ˈɪntʃ]

exhaustively adverb
[UK: ɪɡ.ˈzɔː.stɪ.vli] [US: ɪg.ˈzɑː.stɪ.vli]

fair adverb
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

flat-out adverb
[UK: flæt ˈaʊt] [US: ˈflæt ˈaʊt]

from hub to tire up to the hub adverb
[UK: frəm hʌb tuː ˈtaɪə(r) ʌp tuː ðə hʌb] [US: frəm ˈhəb ˈtuː ˈtaɪər ʌp ˈtuː ðə ˈhəb]

full adverb
[UK: fʊl] [US: ˈfʊl]

full of adverb

fully adverb
[UK: ˈfʊ.li] [US: ˈfʊ.li]

galley-west adverb
[UK: ˈɡæ.li west] [US: ˈɡæ.li ˈwest]

home adverb
[UK: həʊm] [US: hoʊm]

out and out adverb
[UK: ˈaʊt ənd ˈaʊt] [US: ˈaʊt ænd ˈaʊt]

outright adverb
[UK: ˈaʊ.traɪt] [US: ˈaʊ.ˈtraɪt]

perfectly adverb
[UK: ˈpɜː.fɪkt.li] [US: ˈpɝː.fəkt.li]

plenarily adverb
[UK: ˈpliː.nə.rə.li] [US: ˈpliː.nə.rə.li]

plumb adverb
[UK: plʌm] [US: ˈpləm]

purely adverb
[UK: ˈpjʊə.li] [US: ˈpjʊr.li]

quite adverb
[UK: kwaɪt] [US: ˈkwaɪt]

ready adverb
[UK: ˈre.di] [US: ˈre.di]

regularly adverb
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə.li] [US: ˈre.ɡjə.lər.li]

roundly adverb
[UK: ˈraʊnd.li] [US: ˈraʊnd.li]

sheer adverb
[UK: ʃɪə(r)] [US: ˈʃɪr]

starkly adverb
[UK: ˈstɑː.kli] [US: ˈstɑːr.kli]

sublimely adverb
[UK: sə.ˈblaɪm.li] [US: sə.ˈblaɪm.li]

the finger-nails adverb
[UK: ðə ˈfɪŋ.ɡə(r) neɪlz] [US: ðə ˈfɪŋ.ɡər ˈneɪlz]

the full adverb
[UK: ðə fʊl] [US: ðə ˈfʊl]

thoroughly adverb
[UK: ˈθʌ.rə.li] [US: ˈθɝːo.li]

throughout adverb
[UK: θruː.ˈaʊt] [US: θruː.ˈaʊt]

totally adverb
[UK: ˈtəʊ.tə.li] [US: ˈtoʊ.tə.li]

utterly adverb
[UK: ˈʌ.tə.li] [US: ˈʌ.tər.li]

wholly adverb
[UK: ˈhəʊl li] [US: ˈhoʊl li]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol