słownik węgiersko-angielski »

teljesen w języku angielskim

węgierskiangielski
teljesen

completely◼◼◼ adverb
[UK: kəm.ˈpliːt.li] [US: kəm.ˈpliːt.li]

totally◼◼◼ adverb
[UK: ˈtəʊ.tə.li] [US: ˈtoʊ.tə.li]

absolutely◼◼◼ adverb
[UK: ˈæb.sə.luːt.li] [US: ˌæb.sə.ˈluːt.li]

fully◼◼◻ adverb
[UK: ˈfʊ.li] [US: ˈfʊ.li]

entirely◼◼◻ adverb
[UK: ɪn.ˈtaɪə.li] [US: en.ˈtaɪər.li]

perfectly◼◼◻ adverb
[UK: ˈpɜː.fɪkt.li] [US: ˈpɝː.fəkt.li]

quite◼◼◻ adverb
[UK: kwaɪt] [US: ˈkwaɪt]

full◼◼◻ adverb
[UK: fʊl] [US: ˈfʊl]

utterly◼◼◻ adverb
[UK: ˈʌ.tə.li] [US: ˈʌ.tər.li]

dead [deader, deadest]◼◼◻ adjective
[UK: ded] [US: ˈded]

clear◼◼◻ adverb
[UK: klɪə(r)] [US: ˈklɪr]

altogether◼◼◻ adverb
[UK: ˌɔːl.tə.ˈɡeð.ə(r)] [US: ˌɒl.tə.ˈɡeð.r̩]

clean◼◼◻ adverb
[UK: kliːn] [US: ˈkliːn]

home◼◼◻ adverb
[UK: həʊm] [US: hoʊm]

ready◼◼◻ adverb
[UK: ˈre.di] [US: ˈre.di]

full of◼◼◻ adverb

fair◼◻◻ adverb
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

thoroughly◼◻◻ adverb
[UK: ˈθʌ.rə.li] [US: ˈθɝːo.li]

wholly◼◻◻ adverb
[UK: ˈhəʊl li] [US: ˈhoʊl li]

the full◼◻◻ adverb
[UK: ðə fʊl] [US: ðə ˈfʊl]

purely◼◻◻ adverb
[UK: ˈpjʊə.li] [US: ˈpjʊr.li]

stark [starker, starkest]◼◻◻ adjective
[UK: stɑːk] [US: ˈstɑːrk]

plumb◼◻◻ adverb
[UK: plʌm] [US: ˈpləm]

throughout◼◻◻ adverb
[UK: θruː.ˈaʊt] [US: θruː.ˈaʊt]

sheer◼◻◻ adverb
[UK: ʃɪə(r)] [US: ˈʃɪr]

outright◼◻◻ adverb
[UK: ˈaʊ.traɪt] [US: ˈaʊ.ˈtraɪt]

downright◼◻◻ adverb
[UK: ˈdaʊn.raɪt] [US: ˈdaʊn.ˌraɪt]

to the full◼◻◻ adjective

every bit◼◻◻ adverb
[UK: ˈev.ri bɪt] [US: ˈev.ri ˈbɪt]

every inch◼◻◻ adverb
[UK: ˈev.ri ɪntʃ] [US: ˈev.ri ˈɪntʃ]

regularly adverb
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə.li] [US: ˈre.ɡjə.lər.li]

all adverb
[UK: ɔːl] [US: ɔːl]

exhaustively adverb
[UK: ɪɡ.ˈzɔː.stɪ.vli] [US: ɪg.ˈzɑː.stɪ.vli]

out and out adverb
[UK: ˈaʊt ənd ˈaʊt] [US: ˈaʊt ænd ˈaʊt]

starkly adverb
[UK: ˈstɑː.kli] [US: ˈstɑːr.kli]

down to the ground adverb
[UK: daʊn tuː ðə ɡraʊnd] [US: ˈdaʊn ˈtuː ðə ˈɡraʊnd]

flat-out adverb
[UK: flæt ˈaʊt] [US: ˈflæt ˈaʊt]

from hub to tire up to the hub adverb
[UK: frəm hʌb tuː ˈtaɪə(r) ʌp tuː ðə hʌb] [US: frəm ˈhəb ˈtuː ˈtaɪər ʌp ˈtuː ðə ˈhəb]

galley-west adverb
[UK: ˈɡæ.li west] [US: ˈɡæ.li ˈwest]

plenarily adverb
[UK: ˈpliː.nə.rə.li] [US: ˈpliː.nə.rə.li]

12

You can find it in:

węgierskiangielski