Magyar-Angol szótár »

pofon jelentése angolul

MagyarAngol
pofon

smack [smacks]◼◼◼ noun
[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

cuff [cuffs]◼◼◻ noun
[UK: kʌf] [US: ˈkəf]

clout [clouts]◼◻◻ noun
[UK: klaʊt] [US: ˈklaʊt]

clip [clips]◼◻◻ noun
[UK: klɪp] [US: ˈklɪp]

biff◼◻◻ noun
[UK: bɪf] [US: ˈbɪf]

buffet [buffets]◼◻◻ noun
[UK: ˈbʊ.feɪ] [US: bə.ˈfeɪ]

box on the ear noun
[UK: bɒks ɒn ðə ɪə(r)] [US: ˈbɑːks ɑːn ðə ˈɪr]

crasher noun
[UK: ˈkræʃə ] [US: ˈkræʃər ]

kick in the pants noun
[UK: ˈkɪk ɪn ðə pænts] [US: ˈkɪk ɪn ðə ˈpænts]

slap in the face noun
[UK: slæp ɪn ðə feɪs] [US: sˈlæp ɪn ðə ˈfeɪs]

slap in the kisser noun
[UK: slæp ɪn ðə ˈkɪ.sə(r)] [US: sˈlæp ɪn ðə ˈkɪ.sər]

slapping noun
[UK: ˈslæp.ɪŋ] [US: sˈlæp.ɪŋ]

smack in the face noun
[UK: smæk ɪn ðə feɪs] [US: ˈsmæk ɪn ðə ˈfeɪs]

wham noun
[UK: wæm] [US: ˈwæm]

slosh [sloshed, sloshed, sloshing, sloshes] verb
[UK: slɒʃ] [US: sˈlɑːʃ]

pofon üt ige

cuff [cuffed, cuffed, cuffing, cuffs] verb
[UK: kʌf] [US: ˈkəf]

slap in the face verb
[UK: slæp ɪn ðə feɪs] [US: sˈlæp ɪn ðə ˈfeɪs]

pofon üt vkt

land somebody one in the face[UK: lænd ˈsʌm.bə.di wʌn ɪn ðə feɪs] [US: ˈlænd ˈsʌm.ˌbɑː.di wʌn ɪn ðə ˈfeɪs]

slap somebody's face[UK: slæp ˈsəm.ˌbɑː.di feɪs] [US: sˈlæp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪs]

smack somebody's face[UK: smæk ˈsəm.ˌbɑː.di feɪs] [US: ˈsmæk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪs]

strike somebody in the face[UK: straɪk ˈsʌm.bə.di ɪn ðə feɪs] [US: ˈstraɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ðə ˈfeɪs]

pofon ütés főnév

cuffing noun
[UK: ˈkʌf.ɪŋ] [US: ˈkʌf.ɪŋ]

pofon vág

slap◼◼◼[UK: slæp] [US: sˈlæp]

pofon vág vkt

give somebody a bash on the face[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə bæʃ ɒn ðə feɪs] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈbæʃ ɑːn ðə ˈfeɪs]

give somebody a clump on the head[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə klʌmp ɒn ðə hed] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈkləmp ɑːn ðə ˈhed]

give somebody a punch[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə pʌntʃ] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈpəntʃ]

land somebody one in the face[UK: lænd ˈsʌm.bə.di wʌn ɪn ðə feɪs] [US: ˈlænd ˈsʌm.ˌbɑː.di wʌn ɪn ðə ˈfeɪs]

slap somebody's face[UK: slæp ˈsəm.ˌbɑː.di feɪs] [US: sˈlæp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪs]

pofonegyszerű melléknév

as easy as abc adjective
[UK: əz ˈiː.zi əz ˌeɪ.biː.ˈsiː] [US: ˈæz ˈiː.zi ˈæz ˌeɪ.biː.ˈsiː]

as easy as anything adjective
[UK: əz ˈiː.zi əz ˈe.ni.θɪŋ] [US: ˈæz ˈiː.zi ˈæz ˈe.ni.ˌθɪŋ]

as easy as falling off a log adjective
[UK: əz ˈiː.zi əz ˈfɔːl.ɪŋ ɒf ə lɒɡ] [US: ˈæz ˈiː.zi ˈæz ˈfɑːl.ɪŋ ˈɒf ə lɔːɡ]

as plain as daylight adjective
[UK: əz pleɪn əz ˈdeɪ.laɪt] [US: ˈæz ˈpleɪn ˈæz ˈdeɪ.ˌlaɪt]

easy as pie adjective

mighty easy adjective
[UK: ˈmaɪ.ti ˈiː.zi] [US: ˈmaɪ.ti ˈiː.zi]

over-simple adjective
[UK: ˈəʊv.ə(r) ˈsɪm.pl̩] [US: ˈoʊv.r̩ ˈsɪm.pl̩]

pofonegyszerű szl melléknév

easy-peasy adjective

pofonegyszerű dolog főnév

doddle noun
[UK: dˈɒdəl] [US: dˈɑːdəl]

adott egy pofont

he gave me a clip on the ear[UK: hiː ɡeɪv miː ə klɪp ɒn ðə ɪə(r)] [US: ˈhiː ˈɡeɪv ˈmiː ə ˈklɪp ɑːn ðə ˈɪr]

apofónia főnév

apophony noun
[UK: əpˈɒfəni] [US: əpˈɑːfəni]

csattanó pofon

smack[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol