x
MagyarAngol
befolyás főnév

ascendancy noun
[UK: ə.ˈsen.dən.si] [US: ə.ˈsen.dən.si]

ascendency noun
[UK: ə.ˈsen.dən.si] [US: ə.ˈsen.dən.si]

drag noun
[UK: dræɡ] [US: ˈdræɡ]

hold noun
[UK: həʊld] [US: hoʊld]

impact noun
[UK: ɪm.ˈpækt] [US: ˌɪm.ˈpækt]

inflow noun
[UK: ˈɪn.fləʊ] [US: ˈɪnˌflo.ʊ]

influence noun
[UK: ˈɪn.flʊəns] [US: ˈɪn.fluːəns]

influx noun
[UK: ˈɪn.flʌks] [US: ˈɪn.ˌfləks]

interest noun
[UK: ˈɪn.trəst] [US: ˈɪn.trəst]

leading noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ] [US: ˈliːd.ɪŋ]

lever noun
[UK: ˈliː.və(r)] [US: ˈle.vər]

leverage noun
[UK: ˈliː.və.rɪdʒ] [US: ˈle.və.rɪdʒ]

potency noun
[UK: ˈpəʊtn.si] [US: ˈpoʊtn.si]

power noun
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

prevailment noun
[UK: prɪˈveɪlmənt ] [US: prɪˈveɪlmənt ]

prevalency noun
[UK: prˈevələnsi] [US: prˈevələnsi]

standing noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈstænd.ɪŋ]

suck noun
[UK: sʌk] [US: ˈsək]

sway noun
[UK: sweɪ] [US: ˈsweɪ]

befolyás (átv) főnév

clout (pull) noun
[UK: klaʊt] [US: ˈklaʊt]

befolyás iránt érzéketlen melléknév

unimpressible adjective
[UK: ˌʌnɪmprˈesəbəl] [US: ˌʌnɪmprˈesəbəl]

befolyás nélküli melléknév

of no weight[UK: əv nəʊ weɪt] [US: əv ˈnoʊ ˈweɪt]

uninfluential adjective
[UK: ˌʌnˌɪnflʊˈɛnʃəl ] [US: ʌnˌɪnfluˈɛnʧəl ]

befolyása alá kerül vknek

come under somebody's influence[UK: kʌm ˈʌnd.ə(r) ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪn.flʊəns] [US: ˈkəm ˈʌnd.r̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪn.fluːəns]

befolyása alatt tart (vmt) főnév

mortmain noun
[UK: ˈmɔːt.meɪn] [US: ˈmɔːrt.ˌmeɪn]

befolyása alatt tart vkt

get hold of somebody[UK: ˈɡet həʊld əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet hoʊld əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

befolyása van ige

weigh verb
[UK: weɪ] [US: ˈweɪ]

befolyása van (átv)

have influence[UK: həv ˈɪn.flʊəns] [US: həv ˈɪn.fluːəns]

befolyása van vkre

have a hold on somebody[UK: həv ə həʊld ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə hoʊld ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have a hold over somebody[UK: həv ə həʊld ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə hoʊld ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have a string on somebody[UK: həv ə strɪŋ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈstrɪŋ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

befolyását használja

pull strings[UK: pʊl strɪŋz] [US: ˈpʊl ˈstrɪŋz]

befolyási körzet

sphere of influence[UK: sfɪə(r) əv ˈɪn.flʊəns] [US: sˈfɪr əv ˈɪn.fluːəns]

befolyási övezet

sphere of influence[UK: sfɪə(r) əv ˈɪn.flʊəns] [US: sˈfɪr əv ˈɪn.fluːəns]

befolyások iránt érzéketlen melléknév

unimpressionable adjective
[UK: ˌʌnɪmˈprɛʃnəbl ] [US: ʌnɪmˈprɛʃənəbəl ]

befolyásol ige

affect verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

affects verb
[UK: ə.ˈfekts] [US: ə.ˈfekts]

12

Reklámok tiltása

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ