Magyar-Angol szótár »

összefüggést angolul

MagyarAngol
összefüggést kihámoz (átv)

plece[UK: plˈiːs] [US: plˈiːs]

összefüggéstelen melléknév

incoherent◼◼◼adjective
[UK: ˌɪnk.əʊ.ˈhɪə.rənt] [US: ˌɪnko.ʊ.ˈhɪə.rənt]

disjointed◼◼◼adjective
[UK: dɪsˈdʒo.ɪn.tɪd] [US: ˌdɪs.ˌdʒɔɪn.təd]

unconnected◼◼◻adjective
[UK: ˌʌnk.ə.ˈnek.tɪd] [US: ˌʌnk.ə.ˈnek.təd]

rambling◼◼◻adjective
[UK: ˈræm.bl̩ɪŋ] [US: ˈræm.bl̩ɪŋ]

discontinuous◼◻◻adjective
[UK: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juəs] [US: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juəs]

loose [looser, loosest]◼◻◻adjective
[UK: luːs] [US: ˈluːs]

meandering◼◻◻adjective
[UK: mɪ.ˈæn.dər.ɪŋ] [US: mi.ˈæn.dər.ɪŋ]

abrupt [abrupter, abruptest]◼◻◻adjective
[UK: ə.ˈbrʌpt] [US: ə.ˈbrʌpt]

discursive◼◻◻adjective
[UK: dɪ.ˈskɜː.sɪv] [US: ˌdɪ.ˈskɝː.sɪv]

scrappy [scrappier, scrappiest]◼◻◻adjective
[UK: ˈskræ.pi] [US: ˈskræ.pi]

inarticulateadjective
[UK: ˌɪ.nɑː.ˈtɪ.kjʊ.lət] [US: ˌɪnar.ˈtɪ.kjə.lət]

rhapsodicadjective
[UK: ˈræp.sə.di] [US: ræp.ˈsɑː.dɪk]

skimble-skambleadjective
[UK: ˈskɪmbl.ˌskæmbl] [US: ˈskɪmbl.ˌskæmbl]

wanderingadjective
[UK: ˈwɒn.dər.ɪŋ] [US: ˈwɑːn.dər.ɪŋ]

összefüggéstelen beszéd

maunderings[UK: ˈmɒn.də.rɪŋz] [US: ˈmɒn.də.rɪŋz]

összefüggéstelen beszéd főnév

meanderingnoun
[UK: mɪ.ˈæn.dər.ɪŋ] [US: mi.ˈæn.dər.ɪŋ]

raving [ravings]noun
[UK: ˈreɪv.ɪŋ] [US: ˈreɪv.ɪŋ]

vindicationnoun
[UK: ˌvɪn.dɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌvɪn.dəˈk.eɪʃ.n̩]

összefüggéstelenség főnév

incoherence◼◼◼noun
[UK: ˌɪnk.əʊ.ˈhɪə.rəns] [US: ˌɪnko.ʊ.ˈhɪə.rəns]

inconsistency [inconsistencies]◼◻◻noun
[UK: ˌɪnk.ən.ˈsɪ.stən.si] [US: ˌɪnk.ən.ˈsɪ.stən.si]

disarticulation [disarticulations]noun
[UK: dˌɪsɑːtˌɪkjʊlˈeɪʃən] [US: dˌɪsɑːrtˌɪkjʊlˈeɪʃən]

disconnectednessnoun
[UK: ˌdɪskəˈnɛktɪdnəs ] [US: ˌdɪskəˈnɛktɪdnəs ]

discontinuity [discontinuities]noun
[UK: ˌdɪs.ˌkɒnt.ɪ.ˈnjuːət.i] [US: dɪs.ˌkɑːnt.ən.ˈuː.ət.i]

discursivenessnoun
[UK: dɪ.ˈskɜː.sɪv.nəs] [US: dɪ.ˈskɝː.sɪv.nəs]

disjointednessnoun
[UK: dɪsˈdʒo.ɪn.tɪd.nəs] [US: dɪsˈdʒo.ɪn.tɪd.nəs]

incoherency [incoherencies]noun
[UK: ɪnkəʊhˈiərənsi] [US: ɪnkoʊhˈɪrənsi]

összefüggéstelenül határozószó

incoherently◼◼◼adverb
[UK: ˌɪnk.əʊ.ˈhɪə.rənt.li] [US: ˌɪnko.ʊ.ˈhɪə.rənt.li]

discontinuouslyadverb
[UK: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juəs.li] [US: ˌdɪs.kən.ˈtɪn.juəs.li]

discretelyadverb
[UK: disc.re.te.lei] [US: disc.re.te.lei]

excursivelyadverb
[UK: ekskˈɜːsɪvli] [US: ekskˈɜːsɪvli]

looselyadverb
[UK: ˈluː.sli] [US: ˈluː.sli]

rhapsodicallyadverb
[UK: ræpˈsɒdɪkəli ] [US: ræpˈsɑdɪk(ə)li ]

wanderinglyadverb
[UK: ˈwɒndərɪŋli ] [US: ˈwɑndərɪŋli ]

összefüggéstelenül (beszél, gondolkozik) határozószó

disconnectedly◼◼◼adverb
[UK: ˈdɪ.skə.ˈnek.tɪd.lɪ] [US: ˌdɪ.skə.ˈnek.tɪd.liː]

összefüggéstelenül beszél ige

meander [meandered, meandering, meanders]verb
[UK: mɪ.ˈæn.də(r)] [US: mi.ˈæn.dər]

összefüggéstelenül beszélő ige

moiderverb
[UK: mˈɔɪdə] [US: mˈɔɪdɚ]

meglátja az összefüggést

put this and that together[UK: ˈpʊt ðɪs ənd ðæt tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈpʊt ðɪs ænd ˈðæt tə.ˈɡe.ðər]