Angol-Magyar szótár »

purpose jelentése magyarul

AngolMagyar
purpose [purposes] noun
[UK: ˈpɜː.pəs]
[US: ˈpɝː.pəs]

cél [~t, ~ja, ~ok]◼◼◼főnévSetting a clear purpose helps to guide actions and decisions. = Egyértelmű cél kitűzése segít az intézkedések és döntések irányításában.

szándék [~ot, ~a, ~ok]◼◼◻főnévCommunicating your purpose in a project helps align team efforts. = A szándékod közlése egy projektben segíti a csapat erőfeszítéseinek összehangolását.

terv [~et, ~e, ~ek]◼◼◻főnévHaving a well-defined purpose is the foundation of a successful project. = Egy jól meghatározott cél a sikeres projekt alapja.

rendeltetés [~t, ~e]◼◼◻főnévUnderstanding the purpose of a tool is essential for its effective use. = Egy eszköz rendeltetésének megértése alapvető fontosságú a hatékony használatához.

purpose [purposed, purposing, purposes] verb
[UK: ˈpɜː.pəs]
[US: ˈpɝː.pəs]

tervez [~ett, ~zen, ~ne]◼◼◻igeThe architect must consider the purpose of the building when designing it. = Az építésznek figyelembe kell vennie az épület célját annak tervezése során.

szándékozik [-ott, -zon/-zék, -na/-nék]◼◼◻igeHeating food quickly is the purpose of a microwave oven. = Az ételek gyors felmelegítése a mikrohullámú sütő célja.

szándékol [~t, ~jon, ~na]◼◻◻igeExpressing your purpose clearly can prevent misunderstandings. = A célod világos kifejezése megelőzheti a félreértéseket.

purpose-built [UK: ˈpɜː.pəs bɪlt]
[US: ˈpɝː.pəs ˈbɪlt]

arra a célra épített

purpose-made adjective
[UK: ˈpɜː.pəs ˈmeɪd]
[US: ˈpɝː.pəs ˈmeɪd]

külön rendelésre készítettmelléknév

különleges célra készültmelléknév

purposeful adjective
[UK: ˈpɜː.pə.sfəl]
[US: ˈpɝː.pə.sfəl]

céltudatos◼◼◼melléknév

szándékos◼◼◼melléknév

célzott◼◼◻melléknév

tervszerű◼◼◻melléknév

jelentős◼◼◻melléknév

eltökélt◼◼◻melléknév

purposefully adverb
[UK: ˈpɜː.pə.sfə.li]
[US: ˈpɝː.pə.sfə.li]

céltudatosan◼◼◼határozószó

purposefulness noun
[UK: ˈpɜː.pə.sfl̩.nəs]
[US: ˈpɝː.pə.sfl̩.nəs]

céltudatosság◼◼◼főnév

szándékosság [~ot, ~a]◼◻◻főnév

purposeless adjective
[UK: ˈpɜː.pə.sləs]
[US: ˈpɝː.pə.sləs]

céltalan◼◼◼melléknév

hiábavaló◼◼◻melléknév

purposelessness noun
[UK: ˈpɜːpəslɪsnəs ]
[US: ˈpɜrpəsləsnəs ]

céltalanság [~ot, ~a, ~ok]◼◼◼főnév

purposely adverb
[UK: ˈpɜː.pə.sli]
[US: ˈpɝː.pə.sli]

szándékosan◼◼◼határozószóDid you do that purposely? = Szándékosan csináltad?

készakarva◼◼◻határozószó

elhatározott szándékkalhatározószó

purposely

azon célból, hogy …

adverbial construction of purpose adjective

célhatározómelléknév

all intents and purposes [UK: ɔːl ɪn.ˈtents ənd ˈpɜː.pə.sɪz]
[US: ɔːl ˌɪn.ˈtents ænd ˈpɝː.pə.səz]

minden tekintetben◼◼◼

szemmel láthatólag◼◻◻

all intents and purposes adverb
[UK: ɔːl ɪn.ˈtents ənd ˈpɜː.pə.sɪz]
[US: ɔːl ˌɪn.ˈtents ænd ˈpɝː.pə.səz]

tulajdonképpen◼◼◼határozószó

valójában◼◼◻határozószó

all-purpose adjective
[UK: ˌɒl.ˈpɜː.pəs]
[US: ˌɒl.ˈpɝː.pəs]

univerzális◼◼◼melléknév

többcélú◼◼◻melléknév

minden célra alkalmas◼◻◻melléknév

minden célra megfelelő◼◻◻melléknév

többrendeltetésűmelléknév

all-purpose cream

univerzális krém

all purpose flour

univerzális liszt

all-purpose jacket noun
[UK: ɔːl ˈpɜː.pəs ˈdʒækɪt]
[US: ɔːl ˈpɝː.pəs ˈdʒækət]

trotőrkabátfőnév

annoy or irritate someone on purpose [UK: ə.ˈnɔɪ ɔː(r) ˈɪ.rɪ.teɪt ˈsʌm.wʌn ɒn ˈpɜː.pəs]
[US: ə.ˌnɔɪ ɔːr ˈɪ.rə.ˌtet ˈsʌˌm.wən ɑːn ˈpɝː.pəs]

borsot tör az orra alá

12