Magyar-Angol szótár »

züllött jelentése angolul

MagyarAngol
züllött melléknév

depraved◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈpreɪvd] [US: di.ˈpreɪvd]

debauched◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈbɔːtʃt] [US: di.ˈbɒtʃt]

lewd [lewder, lewdest]◼◼◻ adjective
[UK: ljuːd] [US: ˈluːd]

libertine◼◼◻ adjective
[UK: ˈlɪ.bə.tiːn] [US: ˈlɪ.bər.ˌtin]

perverted◼◼◻ adjective
[UK: pə.ˈvɜː.tɪd] [US: pər.ˈvɝː.təd]

lecherous◼◻◻ adjective
[UK: ˈle.tʃə.rəs] [US: ˈle.tʃə.rəs]

dissipated◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɪ.sɪ.peɪ.tɪd] [US: ˈdɪ.sə.ˌpe.təd]

blackguard adjective
[UK: ˈblæ.ɡɑːd] [US: ˈblæ.ɡɑːrd]

deboshed adjective
[UK: dˈebɒʃt] [US: dˈebɑːʃt]

perverse adjective
[UK: pə.ˈvɜːs] [US: pər.ˈvɝːs]

raffish adjective
[UK: ˈræ.fɪʃ] [US: ˈræ.fɪʃ]

blind to the world adjective
[UK: blaɪnd tuː ðə wɜːld] [US: ˈblaɪnd ˈtuː ðə ˈwɝːld]

evil-living adjective
[UK: ˈiːv.l̩ ˈlɪv.ɪŋ] [US: ˈiːv.l̩ ˈlɪv.ɪŋ]

indign adjective
[UK: ɪndˈaɪn] [US: ɪndˈaɪn]

ruffian-like adjective
[UK: ˈrʌ.fɪən ˈlaɪk] [US: ˈrʌ.fɪən ˈlaɪk]

ruffinous adjective
[UK: rˈʌfɪnəs] [US: rˈʌfɪnəs]

züllött alak

blackguard[UK: ˈblæ.ɡɑːd] [US: ˈblæ.ɡɑːrd]

debauchee noun
[UK: dɪ.ˌbɔː.ˈtʃiː] [US: dɪ.ˌbɔː.ˈtʃiː]

low fellow[UK: ləʊ ˈfe.ləʊ] [US: ˈloʊ ˈfelo.ʊ]

scaramouch[UK: ˈskæ.rə.ˌmɑːwtʃ] [US: ˈskæ.rə.ˌmɑːwtʃ]

züllött ember

loose fish[UK: luːs fɪʃ] [US: ˈluːs ˈfɪʃ]

züllött erkölcs főnév

pravity noun
[UK: prˈavɪti] [US: prˈævɪɾi]

züllött fráter

blackguard[UK: ˈblæ.ɡɑːd] [US: ˈblæ.ɡɑːrd]

libertine[UK: ˈlɪ.bə.tiːn] [US: ˈlɪ.bər.ˌtin]

züllött kerület főnév

tenderloin [tenderloins] noun
[UK: ˈten.dəlɔɪn] [US: ˈten.dər.ˈlɔɪn]

züllött kinézés főnév

disreputableness noun
[UK: dɪsˈrɛpjʊtəblnəs ] [US: dɪsˈrɛpjətəbəlnəs ]

züllött életet él

lead a loose life[UK: liːd ə luːs laɪf] [US: ˈled ə ˈluːs ˈlaɪf]

züllött életmód főnév

dissipation [dissipations] noun
[UK: ˌdɪ.sɪ.ˈpeɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.sə.ˈpeɪʃ.n̩]

whoredom noun
[UK: ˈhɔː.dəm] [US: ˈhɔːr.dəm]

züllött életmódot folytat

lead a loose life[UK: liːd ə luːs laɪf] [US: ˈled ə ˈluːs ˈlaɪf]

live evilly[UK: laɪv ˈiː.və.li] [US: ˈlaɪv ˈiː.və.li]

züllötten határozószó

dissolutely adverb
[UK: ˈdɪ.sə.luːt.li] [US: ˈdɪ.sə.luːt.li]

loosely adverb
[UK: ˈluː.sli] [US: ˈluː.sli]

rottenly adverb
[UK: ˈrɒtn.li] [US: ˈrɒtn.li]

züllötten él

go the pace[UK: ɡəʊ ðə peɪs] [US: ˈɡoʊ ðə ˈpeɪs]

züllöttség főnév

depravity [depravities]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈpræ.vɪ.ti] [US: də.ˈpræ.və.ti]

filth◼◼◻ noun
[UK: fɪlθ] [US: ˈfɪlθ]

lewdness◼◼◻ noun
[UK: ˈljuːd.nəs] [US: ˈljuːd.nəs]

corruption [corruptions]◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈrʌp.ʃn̩] [US: kə.ˈrəp.ʃn̩]

adultery [adulteries] noun
[UK: ə.ˈdʌl.tə.ri] [US: ə.ˈdəl.tə.ri]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol