Magyar-Angol szótár »

pontos jelentése angolul

MagyarAngol
pontos melléknév

accurate◼◼◼adjective
[UK: ˈæ.kjə.rət] [US: ˈæ.kjə.rət]
This is accurate. = Ez pontos.

exact [exacter, exactest]◼◼◼adjective
[UK: ɪɡ.ˈzækt] [US: ɪg.ˈzækt]
What is the exact time? = Mi a pontos idő?

precise◼◼◼adjective
[UK: prɪ.ˈsaɪs] [US: prə.ˈsaɪs]
Be more precise. = Légy pontosabb!

correct◼◼◻adjective
[UK: kə.ˈrekt] [US: kə.ˈrekt]
Is your watch correct? = Pontos az órád?

particular◼◼◻adjective
[UK: pə.ˈtɪ.kjʊ.lə(r)] [US: pər.ˈtɪ.kjə.lər]

true [truer, truest]◼◼◻adjective
[UK: truː] [US: ˈtruː]

close [closer, closest]◼◼◻adjective
[UK: kloʊs] [US: kloʊs]
Kindly follow these instructions closely. = Legyen szíves pontosan követni ezeket az utasításokat.

punctual◼◼◻adjective
[UK: ˈpʌŋk.tʃʊəl] [US: ˈpʌŋk.tʃʊəl]
He is punctual. = Ő egy pontos ember.

pinpoint◼◼◻adjective
[UK: ˈpɪnpɔɪnt] [US: ˈpɪn.ˈpɔɪnt]

express◼◼◻adjective
[UK: ɪk.ˈspres] [US: ɪk.ˈspres]

strict [stricter, strictest]◼◼◻adjective
[UK: strɪkt] [US: ˈstrɪkt]

regular◼◼◻adjective
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈre.ɡjə.lər]

near [nearer, nearest]◼◼◻adjective
[UK: nɪə(r)] [US: ˈnɪr]

dead [deader, deadest]◼◼◻adjective
[UK: ded] [US: ˈded]

minute [minuter, minutest]◼◼◻adjective
[UK: maɪ.ˈnjuːt] [US: ˈmɪ.nət]
The plane landed at 6 o'clock to the minute. = A repülőgép pontosan hatkor landolt.

nice [nicer, nicest]◼◼◻adjective
[UK: naɪs] [US: ˈnaɪs]

distinct [distincter, distinctest]◼◼◻adjective
[UK: dɪ.ˈstɪŋkt] [US: ˌdɪ.ˈstɪŋkt]

narrow [narrower, narrowest]◼◼◻adjective
[UK: ˈnæ.rəʊ] [US: ˈnero.ʊ]

searching◼◼◻adjective
[UK: ˈsɜːtʃ.ɪŋ] [US: ˈsɝːtʃ.ɪŋ]

on time◼◼◻adjective
[UK: ɒn ˈtaɪm] [US: ɑːn ˈtaɪm]

faithful◼◼◻adjective
[UK: ˈfeɪθ.fəl] [US: ˈfeɪθ.fəl]

mathematical◼◻◻adjective
[UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩] [US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩]

be on time◼◻◻adjective
[UK: bi ɒn ˈtaɪm] [US: bi ɑːn ˈtaɪm]

strait◼◻◻adjective
[UK: streɪt] [US: ˈstreɪt]

expiditeadjective
[UK: ekspˈɪdaɪt] [US: ekspˈɪdaɪt]

uncorruptadjective
[UK: ˌʌnkəˈrʌpt ] [US: ʌnkəˈrʌpt ]

pontos melléknév
skót

perjinkadjective
[UK: pˈɜːdʒɪŋk] [US: pˈɜːdʒɪŋk]

pontos (ember) főnév

timekeeper◼◼◼noun
[UK: ˈtaɪm.ˌkiːp.ə(r)] [US: ˈtaɪm.ˌkiːp.ər]

pontos (skót) melléknév

perjinketyadjective
[UK: pˈɜːdʒɪŋkɪti] [US: pˈɜːdʒɪŋkɪɾi]

pontos (óra) melléknév

keep time◼◼◼adjective
[UK: kiːp ˈtaɪm] [US: ˈkiːp ˈtaɪm]

keep good time◼◼◻adjective
[UK: kiːp ɡʊd ˈtaɪm] [US: ˈkiːp ˈɡʊd ˈtaɪm]

pontos, mint az óra melléknév

clocklikeadjective
[UK: klˈɒklaɪk] [US: klˈɑːklaɪk]

pontos betartás főnév

adherence [adherences]◼◼◼noun
[UK: əd.ˈhɪə.rəns] [US: əd.ˈhɪ.rəns]

pontos ellenőrzés

close supervision[UK: kləʊz ˌsuː.pə.ˈvɪʒ.n̩] [US: kloʊz ˌsuː.pər.ˈvɪʒ.n̩]

pontos ember főnév

timekeepernoun
[UK: ˈtaɪm.ˌkiːp.ə(r)] [US: ˈtaɪm.ˌkiːp.ər]

pontos fekvés főnév

locus [loci]irregular noun
[UK: ˈləʊkəs] [US: ˈloʊkəs]

pontos fordítás

close translation[UK: kləʊz træns.ˈleɪʃ.n̩] [US: kloʊz trænz.ˈleɪʃ.n̩]

construing[UK: kən.ˈstruːɪŋ] [US: kən.ˈstruːɪŋ]

near translation[UK: nɪə(r) træns.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈnɪr trænz.ˈleɪʃ.n̩]

pontos fordítás ige

construe [construed, construing, construes]verb
[UK: kən.ˈstruː] [US: kən.ˈstruː]

12