Magyar-Angol szótár »

feloszt jelentése angolul

MagyarAngol
feloszt ige

split [split, split, splitting, splits]◼◼◼ irregular verb
[UK: splɪt splɪt splɪt] [US: ˈsplɪt ˈsplɪt ˈsplɪt]

divide [divided, divided, dividing, divides]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈvaɪd] [US: dɪ.ˈvaɪd]

divvy [divvied, divvied, divvying, divvies]◼◼◻ verb
[UK: ˈdɪ.vi] [US: ˈdɪ.vi]

divide up◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈvaɪd ʌp] [US: dɪ.ˈvaɪd ʌp]

distribute [distributed, distributed, distributing, distributes]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈstrɪ.bjuːt] [US: ˌdɪ.ˈstrɪ.bjuːt]

partition [partitioned, partitioned, partitioning, partitions]◼◻◻ verb
[UK: pɑː.ˈtɪʃ.n̩] [US: parˈtɪʃ.n̩]

parcel [parcelled, parcelled, parcelling, parcels]◼◻◻ verb
[UK: ˈpɑːs.l̩] [US: ˈpɑːr.sl̩]

segment [segmented, segmented, segmenting, segments]◼◻◻ verb
[UK: seɡ.ˈment] [US: ˈseɡ.mənt]

space [spaced, spaced, spacing, spaces]◼◻◻ verb
[UK: speɪs] [US: ˈspeɪs]

apportion [apportioned, apportioned, apportioning, apportions]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpɔːʃ.n̩] [US: ə.ˈpɔːr.ʃn̩]

break up◼◻◻ verb
[UK: breɪk ʌp] [US: ˈbreɪk ʌp]

section [sectioned, sectioned, sectioning, sections]◼◻◻ verb
[UK: ˈsek.ʃn̩] [US: ˈsek.ʃn̩]

share out verb
[UK: ʃeə(r) ˈaʊt] [US: ˈʃer ˈaʊt]

allot [allotted, allotted, allotting, allots] verb
[UK: ə.ˈlɒt] [US: ə.ˈlɑːt]

apportion out verb
[UK: ə.ˈpɔːʃ.n̩ ˈaʊt] [US: ə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈaʊt]

dislocate [dislocated, dislocated, dislocating, dislocates] verb
[UK: ˈdɪ.slək.eɪt] [US: ˈdɪsloket]

dismember [dismembered, dismembered, dismembering, dismembers] verb
[UK: dɪs.ˈmem.bə(r)] [US: ˌdɪ.ˈsmem.bər]

dispiece verb
[UK: dˈɪspiːs] [US: dˈɪspiːs]

fractionize [fractionized, fractionized, fractionizing, fractionizes] verb
[UK: frˈakʃənˌaɪz] [US: frˈækʃənˌaɪz]

parcel out verb
[UK: ˈpɑːs.l̩ ˈaʊt] [US: ˈpɑːr.sl̩ ˈaʊt]

scantle verb
[UK: skˈantəl] [US: skˈæntəl]

section out verb
[UK: ˈsek.ʃn̩ ˈaʊt] [US: ˈsek.ʃn̩ ˈaʊt]

space out verb
[UK: speɪs ˈaʊt] [US: ˈspeɪs ˈaʊt]

feloszt (megyékre) ige

canton verb
[UK: ˈkæn.tɒn] [US: ˈkæn.tən]

feloszt (vmi)re ige

part into something verb
[UK: pɑːt ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɑːrt ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

felosztályoz ige

upgrade [upgraded, upgraded, upgrading, upgrades]◼◼◼ verb
[UK: ˌʌp.ˈɡreɪd] [US: əp.ˈɡreɪd]

felosztás

division [divisions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

partition [partitions]◼◼◼ noun
[UK: pɑː.ˈtɪʃ.n̩] [US: parˈtɪʃ.n̩]

splitting [splittings]◼◼◻ noun
[UK: ˈsplɪt.ɪŋ] [US: ˈsplɪt.ɪŋ]

subdivision [subdivisions]◼◼◻ noun
[UK: ˈsʌb.dɪ.ˌvɪʒ.n̩] [US: ˈsʌb.dɪ.ˌvɪʒ.n̩]

repartition [repartitioned, repartitioned, repartitioning, repartitions]◼◻◻ verb
[UK: ˌriːpɑːˈtɪʃən ] [US: ˌripɑrˈtɪʃən ]

dividing up◼◻◻ noun

partitioning◼◻◻ noun
[UK: pɑː.ˈtɪʃ.n̩.ɪŋ] [US: parˈtɪʃ.n̩.ɪŋ]

allotment [allotments]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈlɒt.mənt] [US: ə.ˈlɑːt.mənt]

apportionment [apportionments]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpɔːʃn.mənt] [US: ə.ˈpɔːr.ʃən.mənt]

apportioning◼◼◻ verb

break-up [break-ups] noun
[UK: breɪk ʌp] [US: ˈbreɪk ʌp]

discerption noun
[UK: dɪsˈɜːpʃən] [US: dɪsˈɜːpʃən]

dismemberment [dismemberments] noun
[UK: dɪs.ˈmem.bə.mənt] [US: ˌdɪ.ˈsmem.bər.mənt]

parcelling noun
[UK: ˈpɑːs.l̩.ɪŋ] [US: ˈpæs.l̩.ɪŋ]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol