Magyar-Angol szótár » baj jelentése angolul

MagyarAngol
baj főnév

trouble◼◼◼ noun
[UK: ˈtrʌb.l̩] [US: ˈtrʌb.l̩]

problem◼◼◼ noun
[UK: ˈprɒ.bləm] [US: ˈprɑː.bləm]

matter◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.tə(r)] [US: ˈmæ.tər]

need◼◼◻ noun
[UK: niːd] [US: ˈniːd]

harm◼◼◻ noun
[UK: hɑːm] [US: ˈhɑːrm]

bother◼◼◻ noun
[UK: ˈbɒð.ə(r)] [US: ˈbɑːð.r̩]

shit◼◼◻ noun
[UK: ʃɪt] [US: ˈʃiːt]

distress◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

battle◼◻◻ noun
[UK: ˈbæt.l̩] [US: ˈbæt.l̩]

disease◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈziːz] [US: ˌdɪ.ˈziːz]

mischief◼◻◻ noun
[UK: ˈmɪs.tʃɪf] [US: ˈmɪs.tʃəf]

ill◼◻◻ noun
[UK: ɪl] [US: ˈɪl]

evil◼◻◻ noun
[UK: ˈiːv.l̩] [US: ˈiːv.l̩]

grief◼◻◻ noun
[UK: ˈɡriːf] [US: ˈɡriːf]

misfortune◼◻◻ noun
[UK: ˌmɪs.ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˌmɪs.ˈfɔːr.tʃən]

misery◼◻◻ noun
[UK: ˈmɪ.zə.ri] [US: ˈmɪ.zə.ri]

amiss◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈmɪs] [US: ə.ˈmɪs]

woe◼◻◻ noun
[UK: wəʊ] [US: ˈwoʊ]

ills◼◻◻ noun
[UK: ɪlz] [US: ˈɪlz]

hardship◼◻◻ noun
[UK: ˈhɑːd.ʃɪp] [US: ˈhɑːrd.ˌʃɪp]

sore◼◻◻ noun
[UK: sɔː(r)] [US: ˈsɔːr]

predicament◼◻◻ noun
[UK: prɪ.ˈdɪk.ə.mənt] [US: prə.ˈdɪk.ə.mənt]

bane◼◻◻ noun
[UK: beɪn] [US: ˈbeɪn]

pits◼◻◻ noun
[UK: pɪts] [US: ˈpɪts]

discomfort noun
[UK: dɪs.ˈkʌmf.ət] [US: dɪs.ˈkʌmf.ərt]

bale noun
[UK: beɪl] [US: ˈbeɪl]

misadventure noun
[UK: ˌmɪ.səd.ˈven.tʃə(r)] [US: ˌmɪ.səd.ˈven.tʃər]

unease noun
[UK: ʌn.ˈiːz] [US: ʌ.ˈniːz]

vicissitude noun
[UK: vɪ.ˈsɪ.sɪ.tjuːd] [US: ˌvɪ.ˈsɪ.sə.tuːd]

mischievousness noun
[UK: ˈmɪs.tʃɪ.və.snəs] [US: ˈmɪs.tʃɪ.və.snəs]

shit city noun
[UK: ʃɪt ˈsɪ.ti] [US: ˈʃiːt ˈsɪ.ti]

shit street noun
[UK: ʃɪt striːt] [US: ˈʃiːt ˈstriːt]

shithouse noun
[UK: ʃˈɪthaʊs] [US: ʃˈɪthaʊs]

squall noun
[UK: skwɔːl] [US: ˈskwɒl]

unpleasantness noun
[UK: ʌn.ˈpleznt.nəs] [US: ʌn.ˈple.zənt.nəs]

báj főnév

charm◼◼◼ noun
[UK: tʃɑːm] [US: ˈtʃɑːrm]

grace◼◼◻ noun
[UK: ɡreɪs] [US: ˈɡreɪs]

allurement noun
[UK: ə.ˈlʊə.mənt] [US: ə.ˈlʊə.mənt]

blandishments noun
[UK: ˈblæn.dɪ.ʃmənts] [US: ˈblæn.dɪ.ʃmənts]

comeliness noun
[UK: ˈkʌm.lɪ.nəs] [US: ˈkʌm.lɪ.nəs]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol