Blog (DictZone)

Érdekes különbségek a brit és az amerikai angol között

DictZone


Újabb amerikai és brit angol különbségek

Folytatjuk az amerikai angol és a brit angol közötti különbségek bemutatását, most olyan kifejezéseket gyűjtöttünk össze, melyek igazán érdekesek, és kissé talán furcsák is a kívülállók számára.

A szavakat most is a DictZone angol-magyar szótár oldalaira vezető linkekkel gazdagítottuk.

Érdekes eltérések a két angol változat között

Az aneszteziológust angolul nem csak másképp íjra a két nyelvterület (UK angol: anæsthetist, US angol: anesthetist), hanem más is jelentenek. Míg a briteknél az aneszteziológus orvost jelenti, addig az USÁ-ban olyan nővért, aki végzettséggel rendelkezik az érzéstelenítések elvégzésére. Az aneszteziológus orvos amerikai megfelelője az anesthesiologist.

Az Asian jelentése magyarul ázsiai, de míg Magyarországon mi minden Ázsiából érkezőt így neveznénk, addig angol nyelvterületen ez másképp van. A briteknél az indiaiakra, pakisztániakra és sri lankaiakra használják, míg Amerikában inkább a Kelet-Ázsiából vagy a kontinentális Délkelet-Ázsiából érkezőkre.

A bill szó használatában is komoly eltérés mutatkozik a két nyelvi változat között, hiszen Amerikában ez egyszerűen papírpénzt, bankót jelent. A briteknél azonban a rendőrségre használják, az Old Bill névből eredően.

Jól ismert különbség a billion szó értelmezése, mivel Angliában ez a tíz tizenkettedik hatványát, milliószor milliót jelent, míg Amerikában három helyiértékkel kevesebbet, tíz a kilencedikent. A magyar nyelvben a tíz a kilencedikent hívjuk milliárdnak, a tíz a tizenkettedikent pedig billiónak.

A blinkers szó mindkét területen a haladáshoz kötődik, csak míg a britek a lovaknál használják, addig az amerikaiak a kocsiknál. A brit angolban ugyanis a lovak szemére tett szemellenzőt hívják így, Amerikában viszont az autók kanyarodási vagy előzési szándékát mutató irányjelzőt, az indexet. Utóbbira amúgy a britek az indicator szót használják.

blinkers jelentése magyarul
A blinkers egyaránt jelenthet az autókra szerelt indexet, de szemellenzőt is

A buffet szót magyarul is használjuk, büfé a jelentése. A brit angolban azonban kifejezetten arra a vasúti kocsira használják, mely csak rágcsálni valót és italokat kínál, és nincs benne teljesen felszerelt étterem. Ezzel szemben az amerikaiaknál a buffet szó egy ételekkel jól megrakott asztalt jelent, ahol gazdagon megpakolhatjuk a tányérunkat. Az amerikaiak amúgy az étteremmel felszerelt vasúti kocsit dining car-nak nevezik.

Nem ilyen nemes jelentéssel rendelkezik a bum szócska, melyet a britek a fenékre használnak, az amerikaiak viszont a hajléktalanokra. Mindkét nyelvben rendelkezik egy szleng változata is, ahol a szemtelen kéregetést jelenti, magyarul van is rá egy szép szó, a tarhálás.

A butchery-t mindkét területen használják az igazán véres mészárlások, leszámolások jellemzésére, de a briteknél mészárszéket is jelent. Az amerikaiaknál viszont nem, náluk a butchery másodlagos jelentése a kontármunka.

Mindkét angolban hasonló a jelentése, de eltérő a rendeltetése a callbox szónak. A briteknél minden telefonfülkét vagy callboxnak vagy telephone booth-nak hívnak, az amerikaiaknál viszont a fontosabb utak, autópályák mellett telepített vésztelefonok kapták ezt az elnevezést.

A catapult a brit angolban és az amerikai angolban is megegyezik azzal, amit magyarul katapultnak nevezünk. Egyrészt ez az a középkori támadóeszköz, melyet olyan sok hollywoodi filmben látni, másrészt a repülőgépek lezuhanása előtt a pilótát kilövő berendezést is így nevezik mindkét nyelvi változatban. Ami viszont eltérés, hogy a briteknél a csúzlit is így hívják, míg Amerikában ezt az eszköz a slingshot. Utóbbi helyen ráadásul a catapult szót igeként is használják azokra az esetekre, ha valami nagyon gyorsan felnő.

A course szónak is más a jelentése a két nyelvterületen, a briteknél a kurzust az egyetem teljes képzésére használják. A magyar felfogáshoz viszont az amerikai használati mód van közelebb, ahol egyetlen tantárgyat hívnak így egy egyetemen. Ennek megfelelően az USÁ-ban (és Magyarországon is) a képzés kurzusokból áll, míg az Egyesült Királyságban a képzés maga a kurzus.