angielsko-Dothraki słownik » to leak w języku Dothraki

angielskiDothraki
to leak verb

thimalat verb
[θimalat]

You can find it in:

angielskiDothraki