Magyar-Angol szótár »

helytelenül jelentése angolul

MagyarAngol
helytelenül határozószó

wrong◼◼◼ adverb
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

inappropriately◼◼◻ adverb
[UK: ˌɪ.nə.ˈprəʊ.prɪət.li] [US: ˌɪ.nəˈpro.ʊ.prɪət.li]

incorrectly◼◼◻ adverb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈrekt.li] [US: ˌɪnk.ə.ˈrekt.li]

improperly◼◼◻ adverb
[UK: ɪm.ˈprɒ.pə.li] [US: ˌɪm.ˈprɑː.pər.li]

wrongly◼◼◻ adverb
[UK: ˈrɒŋ.li] [US: ˈrɒŋ.li]

the wrong way◼◻◻ adverb
[UK: ðə rɒŋ ˈweɪ] [US: ðə ˈrɒŋ ˈweɪ]

mistakenly◼◻◻ adverb
[UK: mɪ.ˈsteɪkn.li] [US: ˌmɪ.ˈsteɪk.ən.li]

falsely◼◻◻ adverb
[UK: ˈfɔːl.sli] [US: ˈfɒl.sli]

amiss adverb
[UK: ə.ˈmɪs] [US: ə.ˈmɪs]

unduly adverb
[UK: ˌʌn.ˈdjuː.li] [US: ən.ˈduː.li]

faultily adverb
[UK: ˈfɔːl.tɪ.li] [US: ˈfɔːl.tɪ.li]

inaptly adverb
[UK: inapt.li] [US: inapt.li]

inexactly adverb
[UK: ˌɪnɪgˈzæktli ] [US: ɪnɪgˈzæktli ]

off the beam adverb
[UK: ɒf ðə biːm] [US: ˈɒf ðə ˈbiːm]

helytelenül (vmnek) címzett

mistitled[UK: mɪstˈaɪtəld] [US: mɪstˈaɪɾəld]

helytelenül alkalmaz ige

abuse [abused, abused, abusing, abuses] verb
[UK: ə.ˈbjuːs] [US: ə.ˈbjuːs]

helytelenül alkalmazott

misapplied[UK: ˌmɪ.sə.ˈplaɪd] [US: ˌmɪ.sə.ˈplaɪd]

helytelenül cselekedtél

you have done it wrong[UK: juː həv dʌn ɪt rɒŋ] [US: ˈjuː həv ˈdən ˈɪt ˈrɒŋ]

helytelenül cselekszik

go on wrong lines[UK: ɡəʊ ɒn rɒŋ laɪnz] [US: ˈɡoʊ ɑːn ˈrɒŋ ˈlaɪnz]

helytelenül cselekvő főnév

wrong [wrongs] noun
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

helytelenül címez ige

mistitle verb
[UK: mɪstˈaɪtəl] [US: mɪstˈaɪɾəl]

helytelenül fogja fel a dolgot

get hold of the wrong end of the stick[UK: ˈɡet həʊld əv ðə rɒŋ end əv ðə stɪk] [US: ˈɡet hoʊld əv ðə ˈrɒŋ ˈend əv ðə ˈstɪk]

have hold of the wrong end of the stick[UK: həv həʊld əv ðə rɒŋ end əv ðə stɪk] [US: həv hoʊld əv ðə ˈrɒŋ ˈend əv ðə ˈstɪk]

helytelenül használ

misuse◼◼◼[UK: ˌmɪs.ˈjuːz] [US: ˌmɪ.ˈsjuːz]

misbestow verb
[UK: mɪsbɪstˈəʊ] [US: mɪsbɪstˈoʊ]

helytelenül használ fel ige

abuse [abused, abused, abusing, abuses] verb
[UK: ə.ˈbjuːs] [US: ə.ˈbjuːs]

helytelenül használ fel (vmt) ige

misimprove verb
[UK: mɪsɪmprˈuːv] [US: mɪsɪmprˈuːv]

helytelenül idéző főnév

misquoter noun
[UK: ˌmɪsˈkwəʊtə ] [US: mɪsˈkwoʊtər ]

helytelenül irányít (ügyeket) ige

maladminister [maladministered, maladministered, maladministering, maladministers] verb
[UK: mˈalədmˌɪnɪstə] [US: mˈælədmˌɪnɪstɚ]

helytelenül jelöl meg (vmt) (vmnek) ige

misterm verb
[UK: mɪstˈɜːm] [US: mɪstˈɜːm]

helytelenül következtet ige

misinfer verb
[UK: mˈɪsɪnfə] [US: mˈɪsɪnfɚ]

paralogize verb
[UK: pə.ˈræ.lə.dʒaɪz] [US: pə.ˈræ.lə.dʒaɪz]

helytelenül lát ige

misperceive [misperceived, misperceived, misperceiving, misperceives] verb

helytelenül megállapító főnév

wrong [wrongs] noun
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

helytelenül mondó melléknév

wrong [worse, worst] adjective
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

helytelenül mutat be ige

misrepresent [misrepresented, misrepresented, misrepresenting, misrepresents] verb
[UK: ˌmɪs.ˌre.prɪ.ˈzent] [US: ˌmɪs.ˌre.prə.ˈzent]

helytelenül nevez ige

miscall [miscalled, miscalled, miscalling, miscalls] verb
[UK: ˌmɪsˈk.ɔːl] [US: ˌmɪsˈk.ɔːl]

helytelenül nevez meg (vmt) (vmnek) ige

misterm verb
[UK: mɪstˈɜːm] [US: mɪstˈɜːm]

helytelenül olt (növényt) ige

misgraft verb
[UK: mɪsɡrˈaft] [US: mɪsɡrˈæft]

helytelenül rendez ige

misarrange verb
[UK: mɪsərˈeɪndʒ] [US: mɪsɚrˈeɪndʒ]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol