Magyar-Angol szótár »

folyás jelentése angolul

MagyarAngol
folyás főnév

flow [flows]◼◼◼noun
[UK: fləʊ] [US: ˈfloʊ]

course [courses]◼◼◼noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

current [currents]◼◼◻noun
[UK: ˈkʌ.rənt] [US: ˈkɜː.rənt]

run [runs]◼◼◻noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

flowing◼◼◻noun
[UK: ˈfləʊɪŋ] [US: ˈfloʊɪŋ]

flux [fluxes]◼◼◻noun
[UK: flʌks] [US: ˈfləks]

running [runnings]◼◼◻noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

leak [leaks]◼◻◻noun
[UK: liːk] [US: ˈliːk]

drift [drifts]◼◻◻noun
[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

watercourse◼◻◻noun
[UK: ˈwɔː.tək.ɔːs] [US: ˈwɔːr.tək.ɔːrs]

of coursenoun
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

streaming [streamings]noun
[UK: ˈstriːm.ɪŋ] [US: ˈstriːm.ɪŋ]

flowagenoun
[UK: flˈəʊɪdʒ] [US: flˈoʊɪdʒ]

fluxion (flux)noun
[UK: ˈflʌk.ʃən] [US: ˈflʌk.ʃən]

folyás (gennyes, nyálkás váladék) (fluor) főnév

gleet◼◼◼noun
[UK: ɡliːt] [US: ɡliːt]

folyás ellen melléknév

upstreamadjective
[UK: ˌʌp.ˈstriːm] [US: ˈʌp.ˈstriːm]

folyás eltömítése főnév

staunchingnoun
[UK: ˈstɔːntʃ.ɪŋ] [US: ˈstɔːntʃ.ɪŋ]

folyás irányában határozószó

downstream◼◼◼adverb
[UK: daʊn.ˈstriːm] [US: ˈdaʊn.ˌstrim]

folyás irányában

down the river◼◻◻[UK: daʊn ðə ˈrɪ.və(r)] [US: ˈdaʊn ðə ˈrɪ.vər]

folyáshatár főnév

yield strength [yield strengths]◼◼◼noun
[UK: jiːld streŋθ] [US: ˈjiːld ˈstreŋkθ]

yield-pointnoun
[UK: jiːld pɔɪnt] [US: ˈjiːld ˈpɔɪnt]

folyási jelenség főnév

fluidity [fluidities]noun
[UK: fluː.ˈɪ.dɪ.ti] [US: fluː.ˈɪ.də.ti]

folyásirány ellen melléknév

upstreamadjective
[UK: ˌʌp.ˈstriːm] [US: ˈʌp.ˈstriːm]

folyásirányba fordul (hajó)

tail[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

folyásirányban melléknév

downriver◼◼◼adjective
[UK: ˌdɑːwn.ˈrɪ.və(r)] [US: ˌdɑːwn.ˈrɪ.vər]

a proletariátus politikai befolyása főnév

proletarianismnoun
[UK: ˌprəʊlɪˈteərɪənɪz(ə)m ] [US: ˌproʊləˈtɛriənɪz(ə)m ]

akadálytalan folyás ige

streamline [streamlined, streamlining, streamlines]verb
[UK: ˈstriːm.laɪn] [US: ˈstriːm.ˌlaɪn]

alkoholos vagy egyéb befolyásoltság vezetéskor főnév

DUI (driving under influence) [DUIs]noun

anyagi befolyásgyakorlás

hylic influences[UK: ˈhaɪ.lɪk ˈɪn.flʊən.sɪz] [US: ˈhaɪ.lɪk ˈɪn.ˌfluːən.səz]

befolyás főnév

influence [influences]◼◼◼noun
[UK: ˈɪn.flʊəns] [US: ˈɪn.fluːəns]
We're influenced by our environment. = A környezetünk befolyása alatt állunk.

power [powers]◼◼◻noun
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

control◼◼◻noun
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

impact [impacts]◼◼◻noun
[UK: ɪm.ˈpækt] [US: ˌɪm.ˈpækt]
Will I ever make an impact in someone else's life? = Fogok valaha is befolyást gyakorolni valaki életére?

interest [interests]◼◼◻noun
[UK: ˈɪn.trəst] [US: ˈɪn.trəst]

hold [holds]◼◼◻noun
[UK: həʊld] [US: hoʊld]

leverage◼◼◻noun
[UK: ˈliː.və.rɪdʒ] [US: ˈle.və.rɪdʒ]

sway◼◼◻noun
[UK: sweɪ] [US: ˈsweɪ]

influx [influxes]◼◻◻noun
[UK: ˈɪn.flʌks] [US: ˈɪn.ˌfləks]

leading◼◻◻noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ] [US: ˈliːd.ɪŋ]

ascendancy◼◻◻noun
[UK: ə.ˈsen.dən.si] [US: ə.ˈsen.dən.si]

12