Magyar-Angol szótár »

felfedez jelentése angolul

MagyarAngol
felfedez ige

discover [discovered, discovered, discovering, discovers]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈskʌ.və(r)] [US: ˌdɪ.ˈskə.vər]

explore [explored, explored, exploring, explores]◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈsplɔː(r)] [US: ɪk.ˈsplɔːr]

find [found, found, finding, finds]◼◼◻ irregular verb
[UK: faɪnd faʊnd faʊnd] [US: ˈfaɪnd ˈfaʊnd ˈfaʊnd]

detect [detected, detected, detecting, detects]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈtekt] [US: də.ˈtekt]

spot [spotted, spotted, spotting, spots]◼◻◻ irregular verb
[UK: spɒt] [US: ˈspɑːt]

observe [observed, observed, observing, observes]◼◻◻ verb
[UK: əb.ˈzɜːv] [US: əb.ˈzɝːv]

unearth [unearthed, unearthed, unearthing, unearths]◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈɜːθ] [US: ʌ.ˈnɝːθ]

pioneer [pioneered, pioneered, pioneering, pioneers]◼◻◻ verb
[UK: ˌpaɪə.ˈnɪə(r)] [US: ˌpaɪə.ˈnɪr]

spy [spied, spied, spying, spies]◼◻◻ verb
[UK: ˈspaɪ] [US: ˈspaɪ]

descry [descried, descried, descrying, descries] verb
[UK: dɪ.ˈskraɪ] [US: dɪ.ˈskraɪ]

espy [espied, espied, espying, espies] verb
[UK: ɪ.ˈspaɪ] [US: ˈe.spi]

find out verb
[UK: faɪnd ˈaʊt] [US: ˈfaɪnd ˈaʊt]

pick up verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

unfold [unfolded, unfolded, unfolding, unfolds] verb
[UK: ʌn.ˈfəʊld] [US: ʌnˈfoʊld]

felfedezés főnév

discovery [discoveries]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈskʌ.və.ri] [US: ˌdɪ.ˈskə.və.ri]

find [finds]◼◼◻ noun
[UK: faɪnd] [US: ˈfaɪnd]

exploration [explorations]◼◼◻ noun
[UK: ˌek.splə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌek.splə.ˈreɪʃ.n̩]

finding [findings]◼◼◻ noun
[UK: ˈfaɪnd.ɪŋ] [US: ˈfaɪnd.ɪŋ]

revelation [revelations]◼◼◻ noun
[UK: ˌre.və.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.və.ˈleɪʃ.n̩]

detection [detections]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈtek.ʃn̩] [US: də.ˈtek.ʃn̩]

espial noun
[UK: ɪs.ˈpaɪəl] [US: e.ˈspaɪəl]

relevation noun
[UK: rˌelɪvˈeɪʃən] [US: rˌelᵻvˈeɪʃən]

tracing [tracings] noun
[UK: ˈtreɪs.ɪŋ] [US: ˈtreɪs.ɪŋ]

felfedezést szolgáló

heuristic[UK: hjʊə.ˈrɪ.stɪk] [US: hjʊə.ˈrɪ.stɪk]

felfedezetlen melléknév

unfound◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.faʊnd] [US: ʌn.faʊnd]

undisclosed adjective
[UK: ˌʌn.dɪs.ˈkləʊzd] [US: ˌʌn.dɪsˈkloʊzd]

undiscovered adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈskʌ.vəd] [US: ˌʌn.ˌdɪ.ˈskə.vərd]

felfedezett melléknév

detected adjective
[UK: dɪ.ˈtek.tɪd] [US: də.ˈtek.təd]

discovered adjective

felfedezhetetlen melléknév

indiscoverable adjective
[UK: ˌɪndɪskˈʌvərəbəl] [US: ˌɪndɪskˈʌvɚrəbəl]

undiscoverable adjective
[UK: ʌn.ˌdɪ.ˈskə.və.rə.bəl] [US: ʌn.ˌdɪ.ˈskə.və.rə.bəl]

felfedezhető melléknév

discoverable adjective
[UK: ˌdɪ.ˈskə.və.rə.bəl] [US: ˌdɪ.ˈskə.və.rə.bəl]

felfedezi a hibákat

pick up the mistakes[UK: pɪk ʌp ðə mɪ.ˈsteɪks] [US: ˈpɪk ʌp ðə ˌmɪ.ˈsteɪks]

felfedező főnév

explorer [explorers]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈsplɔː.rə(r)] [US: ɪk.ˈsplɔː.rər]

discoverer [discoverers]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈskʌ.və.rə(r)] [US: ˌdɪ.ˈskə.və.rər]

exploratory [exploratories]◼◼◻ noun
[UK: ɪk.ˈsplɒ.rət.r̩i] [US: ɪk.ˈsplɔː.rə.ˌtɔː.ri]

detector [detectors] noun
[UK: dɪ.ˈtek.tə(r)] [US: də.ˈtek.tər]

of discovery noun
[UK: əv dɪ.ˈskʌ.və.ri] [US: əv ˌdɪ.ˈskə.və.ri]

tracer [tracers] noun
[UK: ˈtreɪ.sə(r)] [US: ˈtreɪ.sər]

felfedező (személy) főnév

explorator noun
[UK: eksplˈɔːreɪtə] [US: eksplˈoːreɪɾɚ]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol