Magyar-Angol szótár »

eszközök jelentése angolul

MagyarAngol
eszközök főnév

tools◼◼◼ noun
[UK: tuːlz] [US: ˈtuːlz]

instruments◼◼◻ noun
[UK: ˈɪn.strʊ.mənts] [US: ˈɪn.strə.mənts]

means [means]◼◼◻ irregular noun
[UK: miːnz] [US: ˈmiːnz]

assets◼◼◻ noun
[UK: ˈæ.sets] [US: ˈæ.ˌsets]

materials◼◼◻ noun
[UK: mə.ˈtɪə.rɪəlz] [US: mə.ˈtɪ.riəlz]

implements◼◻◻ noun
[UK: ˈɪm.plɪ.ments] [US: ˈɪm.plə.mənts]

dinanderie noun
[UK: dɪnˈandəri] [US: dɪnˈændɚri]

eszközökben való válogatás nélkül

by fair means or foul[UK: baɪ feə(r) miːnz ɔː(r) faʊl] [US: baɪ ˈfer ˈmiːnz ɔːr ˈfaʊl]

by hook or by crook[UK: baɪ hʊk ɔː(r) baɪ krʊk] [US: baɪ ˈhʊk ɔːr baɪ ˈkrʊk]

by hook or crook[UK: baɪ hʊk ɔː(r) krʊk] [US: baɪ ˈhʊk ɔːr ˈkrʊk]

a cél akarása az eszközök akarását is jelenti

as we will the end we must will the means[UK: əz wiː wɪl ðə end wiː mʌst wɪl ðə miːnz] [US: ˈæz ˈwiː wɪl ðə ˈend ˈwiː ˈməst wɪl ðə ˈmiːnz]

a cél eléréséhez szükséges eszközök

a means to an end[UK: ə miːnz tuː ən end] [US: ə ˈmiːnz ˈtuː ˈæn ˈend]

adminisztratív eszközök

administrative tools

aljas eszközök

crooked means[UK: krʊkt miːnz] [US: ˈkrʊkəd ˈmiːnz]

anyagi eszközök főnév

means noun
[UK: miːnz] [US: ˈmiːnz]

becsületes eszközökkel

by fair means[UK: baɪ feə(r) miːnz] [US: baɪ ˈfer ˈmiːnz]

becsületes támadóeszközök

arms of courtesy[UK: ɑːmz əv ˈkɜː.tə.si] [US: ˈɑːrmz əv ˈkɝː.tə.si]

csalárd eszközök alkalmazása (vm kicsalása végett) főnév

subreption noun
[UK: səb.ˈrep.ʃən] [US: səb.ˈrep.ʃən]

digitális pénzügytechnikai eszköz(ök) főnév

fintech noun

edények és evőeszközök főnév

tableware noun
[UK: ˈteɪbl.weə(r)] [US: ˈteɪ.bəˌl.wer]

evőeszközök

flatware◼◼◼[UK: ˈflæ.ˌtwer] [US: ˈflæ.ˌtwer]

mess-gear[UK: mes ɡɪə(r)] [US: ˈmes ˈɡɪr]

table-ware noun
[UK: ˈteɪb.l̩ weə(r)] [US: ˈteɪb.l̩ ˈwer]

fogyóeszközök

consumables◼◼◼[UK: kən.ˈsjuː.məb.l̩z] [US: kən.ˈsjuː.məb.l̩z]

gyógyászati segédeszközök

medical aids[UK: ˈme.dɪk.l̩ eɪdz] [US: ˈme.dək.l̩ ˈeɪdz]

hiteleszközök, hitelkonstrukciók

credit facilitiesbusiness

háztartási eszközök

household utensils◼◼◼[UK: ˈhaʊs.həʊld juː.ˈten.sɪlz] [US: ˈhaʊs.hoʊld juː.ˈten.səlz]

konyhaeszközök

pots and pans◼◼◼[UK: pɒts ənd pænz] [US: ˈpɑːts ænd ˈpænz]

korrekt eszközökkel

by fair means[UK: baɪ feə(r) miːnz] [US: baɪ ˈfer ˈmiːnz]

közlekedési eszközök

means of transport◼◼◼[UK: miːnz əv træns.ˈpɔːt] [US: ˈmiːnz əv træn.ˈspɔːrt]

közös anyagi eszközök (pénz)

public fund[UK: ˈpʌ.blɪk fʌnd] [US: ˈpʌ.blɪk ˈfənd]

közös eszköz(ök)

public fundis[UK: ˈpʌ.blɪk] [US: ˈpʌ.blɪk]

lovagias támadóeszközök

arms of courtesy[UK: ɑːmz əv ˈkɜː.tə.si] [US: ˈɑːrmz əv ˈkɝː.tə.si]

lovagias védőeszközök

arms of courtesy[UK: ɑːmz əv ˈkɜː.tə.si] [US: ˈɑːrmz əv ˈkɝː.tə.si]

létfenntartási eszközök

means of life◼◼◼[UK: miːnz əv laɪf] [US: ˈmiːnz əv ˈlaɪf]

mnemonikus eszközökkel emlékezetbe vés ige

mnemonize verb
[UK: nˈemənˌaɪz] [US: nˈemənˌaɪz]

munkaeszközök

capital equipment◼◼◼[UK: ˈkæ.pɪ.təl ɪ.ˈkwɪp.mənt] [US: ˈkæ.pə.təl ɪ.ˈkwɪp.mənt]

mértani eszközök

mathematical instruments[UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈɪn.strʊ.mənts] [US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈɪn.strə.mənts]

mérőeszközök

mathematical instruments[UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈɪn.strʊ.mənts] [US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈɪn.strə.mənts]

oktatási segédeszközök

training aids[UK: ˈtreɪn.ɪŋ eɪdz] [US: ˈtreɪn.ɪŋ ˈeɪdz]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol