Magyar-Angol szótár »

útvonal jelentése angolul

MagyarAngol
útvonal főnév

route [routes]◼◼◼noun
[UK: ruːt] [US: ˈraʊt]
There is no escape route. = Nincsen szökési útvonal.

path [paths]◼◼◼noun
[UK: pɑːθ] [US: ˈpæθ]
The path wasn't clearly marked. = Az útvonal nem volt egyértelműen kijelölve.

line [lines]◼◼◻noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

itinerary [itineraries]◼◼◻noun
[UK: aɪ.ˈtɪ.nə.rə.ri] [US: aɪ.ˈtɪ.nə.ˌre.ri]

track [tracks]◼◼◻noun
[UK: træk] [US: ˈtræk]

circuit [circuits]◼◻◻noun
[UK: ˈsɜːkɪt] [US: ˈsɝːkət]

of course◼◻◻noun
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

routeway◼◻◻noun
[UK: rˈuːtweɪ] [US: rˈaʊtweɪ]

útvonal (közlekedési) főnév

course [courses]◼◼◼noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

útvonal hossza

track-distance[UK: træk ˈdɪ.stəns] [US: ˈtræk ˈdɪ.stəns]

útvonal megállapítás főnév

routeingnoun
[UK: ruːt.ɪŋ] [US: ruːt.ɪŋ]

routingnoun
[UK: ˈruːt.ɪŋ] [US: ˈruːt.ɪŋ]

útvonal megállapítása főnév

routingnoun
[UK: ˈruːt.ɪŋ] [US: ˈruːt.ɪŋ]

útvonalat követ

steer a course[UK: stɪə(r) ə kɔːs] [US: ˈstɪr ə ˈkɔːrs]

útvonalat megszab ige

route [routed, routing, routes]verb
[UK: ruːt] [US: ˈraʊt]

útvonalat változtat

alter course[UK: ˈɔːl.tə(r) kɔːs] [US: ˈɒl.tər ˈkɔːrs]

útvonaljelző bója főnév

leading marknoun
[UK: ˈliːd.ɪŋ mɑːk] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈmɑːrk]

útvonalmérő kerék főnév

map-measurernoun
[UK: mæp ˈme.ʒə.rə(r)] [US: ˈmæp ˈme.ʒə.rər]

map-meternoun
[UK: mæp ˈmiː.tə(r)] [US: ˈmæp ˈmiː.tər]

útvonalon követés főnév

trail [trails]noun
[UK: treɪl] [US: ˈtreɪl]

útvonaltervezés főnév

route planning◼◼◼noun

útvonalától eltér

go out of one's way[UK: ɡəʊ ˈaʊt əv wʌnz ˈweɪ] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt əv wʌnz ˈweɪ]

útvonalíró készülék rep

avigraph[UK: ˈavɪɡrˌaf] [US: ˈævɪɡrˌæf]

alárendelt útvonal

non-primary route[UK: nɒn ˈpraɪ.mə.ri ruːt] [US: ˈnɑːn ˈpraɪ.ˌme.ri ˈraʊt]

azon az útvonalon határozószó

on that route◼◻◻adverb
[UK: ɒn ðæt ruːt] [US: ɑːn ˈðæt ˈraʊt]

buszútvonal főnév

bus route◼◼◼noun
[UK: bʌs ruːt] [US: ˈbəs ˈraʊt]

egy vágányú vasútvonal melléknév

single lineadjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ laɪn] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈlaɪn]

elsődleges fontosságú kereskedelmi útvonal főnév

life-line [life-lines]noun
[UK: ˈlaɪ.flaɪn] [US: ˈlaɪ.flaɪn]

elsőrendű fontosságú katonai útvonal főnév

life-line [life-lines]noun
[UK: ˈlaɪ.flaɪn] [US: ˈlaɪ.flaɪn]

elsőrendű fontosságú útvonal főnév

lifeline [lifelines]noun
[UK: ˈlaɪ.flaɪn] [US: ˈlaɪ.ˌflaɪn]

fedett útvonal

covered way[UK: ˈkʌ.vəd ˈweɪ] [US: ˈkʌ.vərd ˈweɪ]

folyó (közlekedési útvonalként) főnév

riverway◼◼◼noun
[UK: ˈrɪ.vəˌrw.e] [US: ˈrɪ.vəˌr.we]

forgalomelterelő vasútvonal főnév

runaroundnoun
[UK: ˈrə.nə.ˌrɑːwnd] [US: ˈrə.nə.ˌrɑːwnd]

frontvonalra merőleges útvonal

axial road[UK: ˈæk.siəl rəʊd] [US: ˈæk.siəl roʊd]

fő közlekedési útvonal

main communication road[UK: meɪn kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩ rəʊd] [US: ˈmeɪn kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩ roʊd]

főközlekedési útvonal főnév

artery [arteries]noun
[UK: ˈɑː.tə.ri] [US: ˈɑːr.tə.ri]

through routenoun
[UK: θruː ruːt] [US: θruː ˈraʊt]

útvonal főnév

highway [highways]◼◼◼noun
[UK: ˈhaɪ.weɪ] [US: ˈhaɪ.ˌwe]

thoroughfare [thoroughfares]◼◼◻noun
[UK: ˈθʌ.rə.feə(r)] [US: ˈθɝːo.ˌfer]

main road◼◼◻noun
[UK: meɪn rəʊd] [US: ˈmeɪn roʊd]

12