Blog (DictZone)

Angol jövevényszavak a magyar nyelvben

DictZone


Angol jövevényszavak a magyar nyelvben

A nyelvek fejlődését nem csak a beszélők szóalkotásai, hanem a különféle idegen behatások is elősegítik. Az anyanyelvünk a történelem során számos, tőle sokszor teljesen eltérő grammatikájú nyelvvel került kapcsolatba. A találkozás következményeként általában maradandó szavakkal és kifejezésekkel gyarapodott. Ez a folyamat a mai napig tart, sőt a globalizációnak köszönhetően rohamos mértékeket öltött.

Ebben a bejegyzésben olyan idegen szavakat mutatunk be nektek a DictZone angol-magyar szótár segítségével, amelyek angol eredettel rendelkeznek, vagy az angolok közvetítésével kerültek be nyelvünk szókincskészletébe.

Az első angol szavak

A legelső, bizonyítottan az angoloktól átvett szavunk, a parlament volt, amely egy állambölcseleti munka magyar nyelvű fordításában jelent meg. A parlament eredetileg nem angol szó, a britek ugyanis a francia nyelvből adoptálták néhány száz évvel ezelőtt. A korai időkben még nem nemzetgyűlést jelölt, hanem a legfelsőbb bíróság elnevezésére használták. A franciák a parlamentet valószínűleg a latin parabolare, vagyis mesél szóból alkották meg.

A mű későbbi fejezeteiben olvasható még a puritan kifejezés is. A szó a köznyelvbe az akkoriban gyakori us végződéssel került be (puritanus), amit az idők során lassan elveszített. Így született meg a puritán (egyszerű, dísztelen) szavunk.

A 17. és 19. század

Az első angol eredetű szavaink között szerepel a flanel, amely valószínűleg a walesi gwlan, azaz gyapjú szóból származik. Érdekesség, hogy hozzánk francia, vagy német közvetítéssel juthatott el.

Meglepő lehet, de a holland jacht szó is viszonylag korán került be a magyar nyelvbe. Bár a nyelvészek sokszor vitatják, úgy tűnik az angolok által érkezhetett meg hozzánk. A gyors, vadászatra használt hajókat nevezték jachtnak.

A polgárosodás korában nagyon sok olyan szót vett át a magyar nyelv, amelyek az állami szervezeteket jelölték. Ezek nagy részét az angolok is a franciából ültették át a saját nyelvükbe. Ilyenek például a kabinet, a büdzsé, vagy a komité.

A reformkorban megjelentek a társadalmi helyzeteket jelölő angol eredetű szavak. A dzsentri, a klub, valamint a lord ekkor váltak közismerté a magyar nyelvben. A 19. század második felében a dzsentri szóhoz hazánkban nem túl pozitív jelentés társult. A lecsúszott, birtok nélküli, polgári pályára kényszerült, ugyanakkor a megszokott életmódjához végsőkig ragaszkodó köznemeseket hívták így.

A 19. és 20. század fordulója

Ebben az időszakban főleg a különféle politikai irányzatokhoz kapcsolódó szavak terjedtek el. A sztrájk az angol strike szóból származik, amely ütést, átvitt értelemben pedig munkabeszüntetést jelent.

A huligán szintén angol eredetű. A szó a 19. század végén London alvilági köreiben jöhetett létre, a garázda, rosszéletű emberekre alkalmazva. Néhány évtizeddel később már Magyarországra is eljutott, csakúgy, mint a svindler szó.

A globalizált kereskedelem kiterjesztésével a biznisz, az infláció, és az exportál szavak is gyorsan terjedni kezdtek. Ezeket még a 21. században is napi szinten használjuk.

A 20. század elején a szórakoztató ipar nemzetközi hatása is elérték hazánkat, széles körben is ismerté téve az olyan szavakat, mint a film, a sztár vagy a hobbi.

A 20. század későbbi évtizedei

Ezeket az éveket egyértelműen a popkultúra határozta meg. A magyar fiatalok szóhasználatában megjelentek a playboy, a tinédzser, a dzseki, a komputer, a sztriptíz és a hippi szavak. A felsorolást akár hosszú percekig is folytathatnánk.

A század utolsó évtizedében, a rendszerváltás után megállíthatatlanul özönlöttek hazánkba a nyugati „cool” termékek, illetve a nagy nemzetközi csatornák is elérhetővé váltak. Ezek mind hatással voltak a fiatalabb generációk szóhasználatára, elősegítve az újabb angol és más idegen szavak beépülését a magyar nyelvbe.