Szinonima-Magyar szótár »

jóindulatú szinonimái magyarul

SzinonimaMagyar
jóindulatú adjective

barátságosmelléknév

bensőségesmelléknév

beszédesmelléknév

bizalmasmelléknév

békeszeretőmelléknév

béketűrőmelléknév

békésmelléknév

családiasmelléknév

előzékenymelléknév

emberségesmelléknév

fesztelenmelléknév

humánusmelléknév

hálásmelléknév

intimmelléknév

jámbormelléknév

melléknév

jóakaratúmelléknév

jólelkűmelléknév

jószívűmelléknév

jóságosmelléknév

kedvesmelléknév

közvetlenmelléknév

lekötelezőmelléknév

meghittmelléknév

megértőmelléknév

melegmelléknév

melegszívűmelléknév

nagylelkűmelléknév

naivmelléknév

nemesmelléknév

nemes gondolkodású

nemes lelkű

nyájasmelléknév

szelídmelléknév

szívből jövő

szívesmelléknév

szívélyesmelléknév

toleránsmelléknév

türelmesmelléknév

önzetlenmelléknév

12