Magyar-szinonima szótár »

szívből jövő szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
szívből jövő

barátságosadjective

bensőségesadjective

beszédesadjective

bizalmasnoun adjective

családiasadjective

előzékenyadjective

emberségesadjective

fesztelenadjective

intimadjective

jámboradjective

jóakaratúadjective

jóindulatúadjective

jólelkűadjective

jószívűadjective

kedvesnoun adjective

közvetlenadjective

lekötelezőadjective

meghittadjective

melegnoun adjective

nyájasadjective

szívesadjective

szívélyesadjective

őszinteadjective