Magyar-szinonima szótár »

lekötelező magyarul

MagyarSzinonima
lekötelező melléknév

barátságosadjective

bensőségesadjective

beszédesadjective

bizalmasadjective

családiasadjective

előzékenyadjective

emberségesadjective

fesztelenadjective

intimadjective

jámboradjective

jóakaratúadjective

jóindulatúadjective

jólelkűadjective

jószívűadjective

kedvesadjective

közvetlenadjective

meghittadjective

melegadjective

nyájasadjective

szívből jövő

szívesadjective

szívélyesadjective

vendégszeretőadjective

őszinteadjective