Magyar-szinonima szótár »

előzékeny magyarul

MagyarSzinonima
előzékeny melléknév

barátságosadjective

bensőségesadjective

beszédesadjective

bizalmasadjective

családiasadjective

emberségesadjective

fesztelenadjective

figyelmesadjective

finom modorú

gálánsadjective

intimadjective

jámboradjective

jóakaratúadjective

jóindulatúadjective

jólelkűadjective

jószívűadjective

kedvesadjective

készségesadjective

közvetlenadjective

lekötelezőadjective

lovagiasadjective

meghittadjective

melegadjective

nyájasadjective

szolgálatkészadjective

szívből jövő

szívesadjective

szívélyesadjective

tapintatosadjective

udvariasadjective

őszinteadjective