Magyar-szinonima szótár »

jámbor magyarul

MagyarSzinonima
jámbor melléknév

barátságosadjective

bensőségesadjective

beszédesadjective

bizalmasadjective

békeszeretőadjective

béketűrőadjective

békésadjective

családiasadjective

előzékenyadjective

emberségesadjective

engedelmesadjective

fesztelenadjective

intimadjective

jóakaratúadjective

jóindulatúadjective

jólelkűadjective

jószívűadjective

kedvesadjective

kegyesadjective

közvetlenadjective

lekötelezőadjective

meghittadjective

megszelídített

megértőadjective

melegadjective

naivadjective

nyájasadjective

szelídadjective

szívből jövő

szívesadjective

szívélyesadjective

toleránsadjective

türelmesadjective

őszinteadjective