Magyar-szinonima szótár »

szívélyes magyarul

MagyarSzinonima
szívélyes melléknév

barátságosadjective

bensőadjective

bensőségesadjective

beszédesadjective

bizalmasadjective

családiasadjective

egyenesadjective

előzékenyadjective

emberségesadjective

fesztelenadjective

intimadjective

jámboradjective

jóakaratúadjective

jóindulatúadjective

jólelkűadjective

jószívűadjective

kedvesadjective

könnyedadjective

kötetlenadjective

közvetlenadjective

lekötelezőadjective

meghittadjective

melegadjective

mesterkéletlenadjective

nyájasadjective

spontánadjective

szívből jövő

szívesadjective

természetesadjective

vendégszeretőadjective

őszinteadjective