Magyar-szinonima szótár »

jólelkű magyarul

MagyarSzinonima
jólelkű melléknév

barátságosadjective

bensőségesadjective

beszédesadjective

bizalmasadjective

családiasadjective

előzékenyadjective

emberségesadjective

fesztelenadjective

hálásadjective

intimadjective

jámboradjective

adjective

jóakaratúadjective

jóindulatúadjective

jószívűadjective

jóságosadjective

kedvesadjective

közvetlenadjective

lekötelezőadjective

meghittadjective

melegadjective

melegszívűadjective

nagylelkűadjective

nemesadjective

nemes gondolkodású

nemes lelkű

nyájasadjective

szívből jövő

szívesadjective

szívélyesadjective

önzetlenadjective

őszinteadjective