Magyar-szinonima szótár »

beszédes magyarul

MagyarSzinonima
beszédes melléknév

barátságosadjective

bensőségesadjective

bizalmasadjective

bőbeszédűadjective

csacsogóadjective

családiasadjective

dumásadjective

előzékenyadjective

emberségesadjective

fecsegőadjective

fesztelenadjective

intimadjective

jámboradjective

jóakaratúadjective

jóindulatúadjective

jólelkűadjective

jószívűadjective

kedvesadjective

kifejezőadjective

közlékenyadjective

közvetlenadjective

lekötelezőadjective

locsi-fecsiadjective

locsogóadjective

meghittadjective

melegadjective

nyájasadjective

sokatmondóadjective

szemléletesadjective

szívből jövő

szívesadjective

szívélyesadjective

szószátyáradjective

őszinteadjective