Szinonima-Magyar szótár »

jámbor szinonimái magyarul

SzinonimaMagyar
jámbor adjective

barátságosmelléknév

bensőségesmelléknév

beszédesmelléknév

bizalmasmelléknév

békeszeretőmelléknév

béketűrőmelléknév

békésmelléknév

családiasmelléknév

előzékenymelléknév

emberségesmelléknév

engedelmesmelléknév

fesztelenmelléknév

intimmelléknév

jóakaratúmelléknév

jóindulatúmelléknév

jólelkűmelléknév

jószívűmelléknév

kedvesmelléknév

kegyesmelléknév

közvetlenmelléknév

lekötelezőmelléknév

meghittmelléknév

megszelídített

megértőmelléknév

melegmelléknév

naivmelléknév

nyájasmelléknév

szelídmelléknév

szívből jövő

szívesmelléknév

szívélyesmelléknév

toleránsmelléknév

türelmesmelléknév

őszintemelléknév