Magyar-szinonima szótár » őszinte jelentése rokonértelműn

MagyarSzinonima
őszinte melléknév

barátságos adjective

bensőséges adjective

beszédes adjective

bizalmas adjective

családias adjective

egyenes adjective

elfogulatlan adjective

előzékeny adjective

emberséges adjective

fesztelen adjective

igaz adjective

igazi adjective

igazmondó adjective

igazságos adjective

intim adjective

jámbor adjective

jóakaratú adjective

jóindulatú adjective

jólelkű adjective

jószívű adjective

kedves adjective

keresetlen adjective

közömbös adjective

közvetlen adjective

lekötelező adjective

leplezetlen adjective

megbízható adjective

megértő adjective

meghitt adjective

meleg adjective

méltányos adjective

mély adjective

nem részrehajló adjective

nyájas adjective

nyílt adjective

pártatlan adjective

semleges adjective

szívből jövő adjective

szívélyes adjective

szíves adjective

12

További keresési lehetőségek:

MagyarSzinonima