Magyar-Angol szótár » szabály jelentése angolul

MagyarAngol
szabály

rule◼◼◼ noun
[UK: ruːl] [US: ˈruːl]

law◼◼◻ noun
[UK: lɔː] [US: ˈlɑː]

regulation◼◼◻ adjective
[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

order◼◼◻ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

statute◼◻◻ noun
[UK: ˈstæ.tʃuːt] [US: ˈstæ.tʃuːt]

convention◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈven.ʃn̩] [US: kən.ˈven.ʃn̩]

ordinance◼◻◻ noun
[UK: ˈɔː.dɪ.nəns] [US: ˈɔːr.də.nəns]

formula◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔː.mjʊ.lə] [US: ˈfɔːr.mjə.lə]

precept◼◻◻ noun
[UK: ˈpriː.sept] [US: ˈpriː.ˌsept]

norm◼◻◻ noun
[UK: nɔːm] [US: ˈnɔːrm]

canon◼◻◻ noun
[UK: ˈkæ.nən] [US: ˈkæ.nən]

observance noun
[UK: əb.ˈzɜː.vəns] [US: əb.ˈzɝː.vəns]

theorem noun
[UK: ˈθɪə.rəm] [US: ˈθɪ.rəm]

formula, formulae noun
[UK: ˈfɔː.mjʊ.lə ˈfɔː.mjʊ.liː] [US: ˈfɔːr.mjə.lə ˈfɔːr.mjʊ.liː]

in-law noun
[UK: ɪn lɔː] [US: ɪn ˈlɑː]

szabály alóli felszabadítás

deregulation (deregulating)[UK: ˌdiː.ˈre.ɡju.leɪʃ.n̩] [US: di.ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

szabály szerint határozószó

legitimately adverb
[UK: lɪ.ˈdʒɪ.tɪ.mət.li] [US: lə.ˈdʒɪ.tə.mət.li]

szabály szerinti mértéket meghaladóan bocsát ki

overissue[UK: ˈəʊv.ərˈ.ɪ.sjuː] [US: ˈoʊv.r̩.rɪ.ʃuː]

szabályba foglal ige

formulate◼◼◼ verb
[UK: ˈfɔː.mjʊ.leɪt] [US: ˈfɔːr.mjə.ˌlet]

szabályellenes

against the rules◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈɡenst ðə ruːlz] [US: ə.ˈɡenst ðə ˈruːlz]

malpractice◼◻◻ noun
[UK: ˌmæl.ˈpræk.tɪs] [US: mæl.ˈpræk.təs]

against the regulations◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

anomalous adjective
[UK: ə.ˈnɒ.mə.ləs] [US: ə.ˈnɑː.mə.ləs]

contrary to the regulations noun
[UK: kən.ˈtreə.ri tuː ðə ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˈkɑːn.tre.ri ˈtuː ðə ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

szabályellenes (abnormalis) melléknév

abnormal adjective
[UK: æb.ˈnɔːm.l̩] [US: æb.ˈnɔːr.ml̩]

szabályellenesen melléknév

contrary to the rules adjective
[UK: kən.ˈtreə.ri tuː ðə ruːlz] [US: ˈkɑːn.tre.ri ˈtuː ðə ˈruːlz]

szabályelv főnév

precept noun
[UK: ˈpriː.sept] [US: ˈpriː.ˌsept]

szabálykönyv (pl. sportban) főnév

rulebook◼◼◼ noun
[UK: ˈruːl.ˌbʊk] [US: ˈruːl.ˌbʊk]

szabálykövető melléknév

compliant◼◼◼ adjective
[UK: kəm.ˈplaɪənt] [US: kəm.ˈplaɪənt]

szabálynak megfelelő melléknév

rulable adjective
[UK: ˈruːləbl ] [US: ˈruləbl ]

szabályok főnév

rules◼◼◼ noun
[UK: ruːlz] [US: ˈruːlz]

regulations◼◼◻ noun
[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

conflict-of-interest noun
[UK: kən.ˈflɪkt əv ˈɪn.trəst] [US: ˈkɑːn.flɪkt əv ˈɪn.trəst]

szabályok szerint cselekszik

play a square game[UK: ˈpleɪ ə skweə(r) ɡeɪm] [US: ˈpleɪ ə ˈskwer ˈɡeɪm]

szabályok szerint jár el

play the game[UK: ˈpleɪ ðə ɡeɪm] [US: ˈpleɪ ðə ˈɡeɪm]

szabályok szerint játszik

play a square game[UK: ˈpleɪ ə skweə(r) ɡeɪm] [US: ˈpleɪ ə ˈskwer ˈɡeɪm]

play the game[UK: ˈpleɪ ðə ɡeɪm] [US: ˈpleɪ ðə ˈɡeɪm]

szabályok szerinti

according to rules[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ruːlz] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ˈruːlz]

szabályokat mellőző melléknév

ruleless adjective
[UK: ˈruːləs ] [US: ˈruləs ]

szabályokat semmibe vevő

rough-and-tumble[UK: rʌf ənd ˈtʌm.bl̩] [US: ˈrəf ænd ˈtʌm.bl̩]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol