Magyar-Angol szótár »

szűken mért (átv) jelentése angolul

Találatok a következőre: szűken miért (átv)
Inkább erre szeretnék rákeresni: szűken mért (átv)
MagyarAngol
szűken mér (átv)

give short weight[UK: ɡɪv ʃɔːt weɪt] [US: ˈɡɪv ˈʃɔːrt ˈweɪt]

szűken mért (átv) melléknév

skimpy [skimpier, skimpiest] adjective
[UK: ˈskɪm.pi] [US: ˈskɪm.pi]

szűken mér (átv) ige

skimp [skimped, skimped, skimping, skimps] verb
[UK: skɪmp] [US: ˈskɪmp]

szűken mért élelem (átv)

skimpy meal[UK: ˈskɪm.pi miːl] [US: ˈskɪm.pi ˈmiːl]

szűken

tight [tighter, tightest]◼◼◼ adjective
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

tightly◼◻◻ adverb
[UK: ˈtaɪt.li] [US: ˈtaɪt.li]

narrowly◼◼◻ adverb
[UK: ˈnæ.rəʊ.li] [US: ˈnæro.ʊ.li]

close [closer, closest] adjective
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

scantly adverb
[UK: ˈskæntli ] [US: ˈskæntli ]

(átv)

good-natured ass[UK: ɡʊd ˈneɪ.tʃərd æs] [US: ˈɡʊd ˈneɪ.tʃərd ˈæs]

see about something[UK: ˈsiː ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsiː ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

show drink[UK: ʃəʊ drɪŋk] [US: ˈʃoʊ ˈdrɪŋk]

the wind is down[UK: ðə wɪnd ɪz daʊn] [US: ðə wɪnd ˈɪz ˈdaʊn]

this does not pertain to my office[UK: ðɪs dʌz nɒt pə.ˈteɪn tuː maɪ ˈɒf.ɪs] [US: ðɪs ˈdəz ˈnɑːt pər.ˈteɪn ˈtuː ˈmaɪ ˈɑːf.əs]

this is for your private ear[UK: ðɪs ɪz fɔː(r) jɔː(r) ˈpraɪ.vɪt ɪə(r)] [US: ðɪs ˈɪz ˈfɔːr ˈjɔːr ˈpraɪ.vət ˈɪr]

throw her cap over the windmills[UK: ˈθrəʊ hɜː(r) kæp ˈəʊv.ə(r) ðə ˈwɪnd.mɪlz] [US: ˈθroʊ hər ˈkæp ˈoʊv.r̩ ðə ˈwɪnd.ˌmɪlz]

szűken mér

give somebody short weight[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ʃɔːt weɪt] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈʃɔːrt ˈweɪt]

szűken mért ige

scrimp [scrimped, scrimped, scrimping, scrimps] verb
[UK: skrɪmp] [US: ˈskrɪmp]

szűken mér

scant[UK: skænt] [US: ˈskænt]

szűken mért

scrimpy[UK: ˈskrɪm.pɪ] [US: ˈskrɪm.piː]

szűken mér

scrimp [scrimped, scrimped, scrimping, scrimps] verb
[UK: skrɪmp] [US: ˈskrɪmp]

stint[UK: stɪnt] [US: ˈstɪnt]

lehordják (átv)

get the raspberry[UK: ˈɡet ðə ˈrɑːz.bə.ri] [US: ˈɡet ðə ˈræz.ˌbe.ri]

elpatkol (átv) ige

kick the bucket◼◼◼ verb
[UK: ˈkɪk ðə ˈbʌkɪt] [US: ˈkɪk ðə ˈbʌkət]

szőrszálhasogatás (átv) főnév

split hairs◼◼◼ noun
[UK: splɪt heəz] [US: ˈsplɪt ˈherz]

szakadt (átv) melléknév

tacky◼◼◼ adjective
[UK: ˈtæk.i] [US: ˈtæk.i]

nyíltszívű (átv) melléknév

heart-whole (wholehearted; sincere) adjective
[UK: hɑːt həʊl] [US: ˈhɑːrt hoʊl]

szaros (átv) melléknév

crappy [crappier, crappiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈkræ.pi] [US: ˈkræ.pi]

behúz (átv) ige

fool into verb
[UK: fuːl ˈɪn.tə] [US: ˈfuːl ˌɪn.ˈtuː]

fülbemászó (átv) melléknév

catchy [catchier, catchiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈkæ.tʃi] [US: ˈkæ.tʃi]

mutatós (átv) melléknév

flash◼◼◼ adjective
[UK: flæʃ] [US: ˈflæʃ]

vonakodva (átv) határozószó

hesitatingly adverb
[UK: ˈhe.sɪ.teɪ.tɪŋ.li] [US: ˈhe.sɪ.teɪ.tɪŋ.li]

fennmarad (átv) ige

sit up◼◼◼ verb
[UK: sɪt ʌp] [US: ˈsɪt ʌp]

lacafacázik (átv) ige

hesitate [hesitated, hesitated, hesitating, hesitates] verb
[UK: ˈhe.zɪ.teɪt] [US: ˈhe.zə.ˌtet]

összeütközik (átv) ige

conflict [conflicted, conflicted, conflicting, conflicts]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈflɪkt] [US: ˈkɑːn.flɪkt]

kutatóközpont (átv) főnév

think-tank noun
[UK: ˈθɪŋk tæŋk] [US: ˈθɪŋk ˈtæŋk]

írható (átv) melléknév

ascribable adjective
[UK: ə.ˈskraɪ.bəb.l̩] [US: ə.ˈskraɪ.bəb.l̩]

megkap (átv) ige

catch [caught, caught, catching, catches]◼◼◼ irregular verb
[UK: kætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt] [US: ˈkætʃ ˈkɔːt ˈkɔːt]

kitöltő (átv) melléknév

expletive adjective
[UK: ɪk.ˈspliː.tɪv] [US: ˈek.splə.tɪv]

bogár (átv) főnév

crotchet◼◼◼ noun
[UK: ˈkrɒ.tʃɪt] [US: ˈkrɒ.tʃɪt]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol