Magyar-Angol szótár »

skála jelentése angolul

MagyarAngol
skála főnév

scale [scales]◼◼◼ noun
[UK: skeɪl] [US: ˈskeɪl]

range [ranges]◼◼◻ noun
[UK: reɪndʒ] [US: ˈreɪndʒ]

gamut [gamuts]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡæ.mət] [US: ˈɡæ.mət]

range of◼◻◻ noun

octachord noun
[UK: ˈɒktəkˌɔːd] [US: ˈɑːktəkˌɔːrd]

skálabeosztás főnév

division [divisions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

scale division noun
[UK: skeɪl dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: ˈskeɪl dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

skálabeosztásos melléknév

graduated adjective
[UK: ˈɡræ.dʒʊeɪ.tɪd] [US: ˈɡræ.dʒuː.ˌe.təd]

skálabeosztó műszer főnév

graduator noun
[UK: ˈgrædjʊeɪtə ] [US: ˈgræʤuˌeɪtər ]

skálakeret főnév

escutcheon [escutcheons] noun
[UK: ɪ.ˈskʌ.tʃən] [US: ɪ.ˈskʌ.tʃən]

skálatábla főnév

tuning-scale noun
[UK: ˈtjuːn.ɪŋ skeɪl] [US: ˈtuːn.ɪŋ ˈskeɪl]

Beaufort-skála főnév

Beaufort scale noun
[UK: ˈbofərt skeɪl] [US: ˈbofərt ˈskeɪl]

bérskála főnév

scale of wages noun
[UK: skeɪl əv ˈweɪ.dʒɪz] [US: ˈskeɪl əv ˈweɪ.dʒəz]

wage-scale noun
[UK: weɪdʒ skeɪl] [US: ˈweɪdʒ ˈskeɪl]

dallamos moll skála

melodic minor scale[UK: mɪ.ˈlɒ.dɪk ˈmaɪ.nə(r) skeɪl] [US: mə.ˈlɑː.dɪk ˈmaɪ.nər ˈskeɪl]

diatonikus skála főnév

diatonic◼◼◻ noun
[UK: ˌdaɪə.ˈtɒ.nɪk] [US: ˌdaɪə.ˈtɑː.nɪk]

diatonikus skála hetedik hangja (C, dó) főnév

si noun
[UK: ˌes ˈaɪ] [US: ˈsiː]

dúr skála

major scale◼◼◼[UK: ˈmeɪ.dʒə(r) skeɪl] [US: ˈmeɪ.dʒər ˈskeɪl]

finomállítású skála

microdial[UK: mˈaɪkrəʊdˌaɪəl] [US: mˈaɪkroʊdˌaɪəl]

fizetési skála főnév

salary scale noun

hangskála főnév

gamut [gamuts] noun
[UK: ˈɡæ.mət] [US: ˈɡæ.mət]

hathangú skála (zene) főnév

hexachord noun
[UK: hˈeksəkˌɔːd] [US: hˈeksəkˌɔːrd]

idő gyűrűskála főnév

time-scale [time-scales] noun
[UK: ˈtaɪm skeɪl] [US: ˈtaɪm ˈskeɪl]

időskála főnév

timescale [timescales]◼◼◼ noun

irányzékskála (fegyveré) főnév

tangent scale noun
[UK: ˈtæn.dʒənt skeɪl] [US: ˈtæn.dʒənt ˈskeɪl]

kromatikus skála

chromatic scale[UK: krəʊ.ˈmæ.tɪk skeɪl] [US: kroʊ.ˈmæ.tɪk ˈskeɪl]

la (diatonikus skála 6 hangja) főnév

lah◼◼◼ noun
[UK: lˈɑː] [US: lˈɑː]

mesterséges összehasonlító skála

step-scale[UK: step skeɪl] [US: ˈstep ˈskeɪl]

mozgó skála (áraké, béreké)

sliding-scale[UK: ˈslaɪd.ɪŋ skeɪl] [US: sˈlaɪd.ɪŋ ˈskeɪl]

mérlegskála főnév

balance-indicator noun
[UK: ˈbæ.ləns ˈɪn.dɪk.eɪ.tə(r)] [US: ˈbæ.ləns ˈɪn.dəˌk.e.tər]

négy hangból álló skálarészlet főnév

tetrachord noun
[UK: tˈetrəkˌɔːd] [US: tˈetrəkˌɔːrd]

optikai skálabeosztás melléknév

projected adjective
[UK: prə.ˈdʒekt.ɪd] [US: prə.ˈdʒekt.ɪd]

Richter-skála főnév

Richter magnitude scale noun
[UK: ˈrɪk.tə(r) ˈmæɡ.nɪ.tjuːd skeɪl] [US: ˈrɪk.tər ˈmæɡ.nə.ˌtuːd ˈskeɪl]

Richter scale noun
[UK: ˈrɪk.tə(r) skeɪl] [US: ˈrɪk.tər ˈskeɪl]

szélerősség-skála főnév

Beaufort scale noun
[UK: ˈbofərt skeɪl] [US: ˈbofərt ˈskeɪl]

szélerősségi skála

wind-scale[UK: wɪnd skeɪl] [US: wɪnd ˈskeɪl]

színskála főnév

gamut [gamuts] noun
[UK: ˈɡæ.mət] [US: ˈɡæ.mət]

range of colors noun
[UK: reɪndʒ əv ˈkʌ.lərz] [US: ˈreɪndʒ əv ˈkʌ.lərz]

range of colours noun
[UK: reɪndʒ əv ˈkʌ.ləz] [US: ˈreɪndʒ əv ˈkʌ.lərz]

scale of colours noun
[UK: skeɪl əv ˈkʌ.ləz] [US: ˈskeɪl əv ˈkʌ.lərz]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol