Magyar-Angol szótár »

rezgés jelentése angolul

MagyarAngol
felületrezgés főnév

flutter [flutters] noun
[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

felületrezgés (szárnyé) főnév

wing-flutter noun
[UK: wɪŋ ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈwɪŋ ˈflʌ.tər]

félrezgés főnév

semi-oscillation noun
[UK: ˈse.mi ˌɒ.sɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈse.mi ˌɑː.sə.ˈleɪʃ.n̩]

semi-period noun
[UK: ˈse.mi ˈpɪə.rɪəd] [US: ˈse.mi ˈpɪ.riəd]

gerjesztett rezgés

forced vibration[UK: fɔːst vaɪ.ˈbreɪʃ.n̩] [US: ˈfɔːrst vaɪ.ˈbreɪʃ.n̩]

hangrezgés főnév

pulse [pulses]◼◼◼ noun
[UK: pʌls] [US: ˈpəls]

quaver [quavers] noun
[UK: ˈkweɪ.və(r)] [US: ˈkweɪ.vər]

hangrezgések grafikus ábrázolása főnév

phonography noun
[UK: fəʊ.ˈnɒ.ɡrə.fɪ] [US: foʊ.ˈnɑː.ɡrə.fiː]

hangrezgések által kiváltott melléknév

audiogenic adjective
[UK: ˌɔːdɪəʊdʒˈenɪk] [US: ˌɔːdɪoʊdʒˈenɪk]

hangrezgésmérő főnév
fiz

vibroscope noun
[UK: vˈaɪbrəskˌəʊp] [US: vˈaɪbrəskˌoʊp]

hangrezgésre reagáló melléknév

audiogenic adjective
[UK: ˌɔːdɪəʊdʒˈenɪk] [US: ˌɔːdɪoʊdʒˈenɪk]

iris-rezgés (iridodonesis) főnév

iridodonesis (vibration of the iris) [iridodoneses] noun
[UK: ˌɪrɪdəʊdnˈiːsɪs] [US: ˌɪrɪdoʊdnˈiːsɪs]

kirezgés főnév

excursion [excursions] noun
[UK: ɪk.ˈskɜːʃ.n̩] [US: ɪk.ˈskɝː.ʒən]

kényszerrezgés főnév

forced oscillations noun
[UK: fɔːst ˌɒ.sɪ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˈfɔːrst ˌɑː.sə.ˈleɪʃ.n̩z]

maximális rezgés főnév
fiz

antinode [antinodes] noun
[UK: ˌantɪnˈəʊd] [US: ˌæntɪnˈoʊd]

mérvadó rezgésmód főnév

mode [modes] noun
[UK: məʊd] [US: moʊd]

normális rezgésmód

normal mode[UK: ˈnɔːm.l̩ məʊd] [US: ˈnɔːr.ml̩ moʊd]

olaj-rezgéscsillapító dúc

oleo strut[UK: ˈoli.ˌəʊ strʌt] [US: ˈoliˌo.ʊ ˈstrət]

parányi földrezgés geol

micro-tremors[UK: ˈmaɪk.rəʊ ˈtre.məz] [US: ˈmaɪk.roʊ ˈtre.mərz]

szemrezgés (nystagmus) főnév

nystagmus [nystagmuses]◼◼◼ noun
[UK: nɪs.ˈtæɡ.məs] [US: nɪs.ˈtæɡ.məs]

szemtekerezgés (nystagmus) főnév

nystagmus [nystagmuses]◼◼◼ noun
[UK: nɪs.ˈtæɡ.məs] [US: nɪs.ˈtæɡ.məs]

tompítja a rezgést (húron)

deaden the vibration[UK: ˈded.n̩ ðə vaɪ.ˈbreɪʃ.n̩] [US: ˈded.n̩ ðə vaɪ.ˈbreɪʃ.n̩]

utórezgés főnév

aftershock◼◼◼ noun
[UK: ˈɑːft.ə.ʃɒk] [US: ˈæft.ər.ʃɑːk]

backwash [backwashes] noun
[UK: ˈbæk.wɒʃ] [US: ˈbæk.wɔːʃ]

vadrezgés főnév

mush noun
[UK: mʌʃ] [US: ˈməʃ]

önrezgés főnév

self-oscillation noun
[UK: self ˌɒ.sɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈself ˌɑː.sə.ˈleɪʃ.n̩]

önrezgés frekvenciája főnév

eigenfrequency [eigenfrequencies] noun
[UK: ˈaɪdʒənfrˌiːkwənsi] [US: ˈaɪdʒənfrˌiːkwənsi]

önrezgés periódusa

eigenperiod[UK: ˌaɪdʒənpˈiərɪəd] [US: ˌaɪdʒənpˈiərɪəd]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol