Magyar-Angol szótár »

részleges jelentése angolul

MagyarAngol
részleges (partialis) melléknév

partial◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɑːʃ.l̩] [US: ˈpɑːr.ʃl̩]

részleges melléknév

particular◼◼◼ adjective
[UK: pə.ˈtɪ.kjʊ.lə(r)] [US: pər.ˈtɪ.kjə.lər]

fractional◼◼◼ adjective
[UK: ˈfræk.ʃnəl] [US: ˈfræk.ʃə.nəl]

incomplete◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpliːt] [US: ˌɪnk.əm.ˈpliːt]

fractionary adjective
[UK: ˈfrækʃənəri] [US: ˈfrækʃənəri]

részleges főnév

token [tokens]◼◻◻ noun
[UK: ˈtəʊkən] [US: ˈtoʊkən]

részleges automata

partial automatic[UK: ˈpɑːʃ.l̩ ˌɔː.tə.ˈmæ.tɪk] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ ˌɒ.tə.ˈmæ.tɪk]

részleges besűrítés főnév

dephlegmation noun
[UK: dɪflɪɡmˈeɪʃən] [US: dɪflɪɡmˈeɪʃən]

részleges bénulás főnév

paresis [pareses]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.rɪ.sɪs] [US: pə.ˈriː.sɪs]

részleges egybeesés főnév

incidence [incidences] noun
[UK: ˈɪn.sɪ.dəns] [US: ˈɪn.sə.dəns]

részleges elsötétítés főnév
US

brownout◼◼◼ noun
[UK: ˈbraʊ.ˌnɑːwt] [US: ˈbraʊ.ˌnɑːwt]

részleges elsötétítés főnév

brown-out noun
[UK: braʊn ˈaʊt] [US: ˈbraʊn ˈaʊt]

dim-out noun
[UK: dɪm ˈaʊt] [US: ˈdɪm ˈaʊt]

részleges ficam (subluxatio) főnév

subluxation [subluxations]◼◼◼ noun
[UK: sə.blək.ˈseɪ.ʃən] [US: sə.blək.ˈseɪ.ʃən]

részleges foglalkoztatottság főnév

underemployment noun
[UK: ən.də.rəm.ˌplɔɪ.mənt] [US: ən.də.rəm.ˌplɔɪ.mənt]

részleges földelés

partial earth[UK: ˈpɑːʃ.l̩ ɜːθ] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ ˈɝːθ]

részleges galvanizálás

parcel plating[UK: ˈpɑːs.l̩ ˈpleɪt.ɪŋ] [US: ˈpɑːr.sl̩ ˈpleɪt.ɪŋ]

részleges kondenzálás főnév

dephlegmation noun
[UK: dɪflɪɡmˈeɪʃən] [US: dɪflɪɡmˈeɪʃən]

részleges mandulaeltávolítás (tonsillotomia) főnév

tonsillotomy [tonsillotomies] noun
[UK: tˌɒnsɪlˈɒtəmi] [US: tˌɑːnsɪlˈɑːɾəmi]

részleges munkaidő melléknév

short time adjective
[UK: ʃɔːt ˈtaɪm] [US: ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

részleges munkaidővel dolgozik

be on short time[UK: bi ɒn ʃɔːt ˈtaɪm] [US: bi ɑːn ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

részleges napfogyatkozás

partial eclipse◼◼◼[UK: ˈpɑːʃ.l̩ ɪ.ˈklɪps] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ ɪ.ˈklɪps]

részleges nyomtatás

separable-printing[UK: ˈse.pə.rəb.l̩ ˈprɪnt.ɪŋ] [US: ˈse.pə.rəb.l̩ ˈprɪnt.ɪŋ]

részleges siker

partial success◼◼◼[UK: ˈpɑːʃ.l̩ sək.ˈses] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ sək.ˈses]

részleges színvakság főnév

chromatopsia◼◼◼ noun
[UK: krəʊmətˈɒpsiə] [US: kroʊmətˈɑːpsiə]

részleges színvakság (dichromatopsia, dichromasia) főnév

dichromatism noun
[UK: dˈaɪkrəʊmətˌɪzəm] [US: dˈaɪkroʊmətˌɪzəm]

dichromatopsia noun
[UK: dˌaɪkrəʊmətˈɒpsiə] [US: dˌaɪkroʊmətˈɑːpsiə]

részleges színvakság (dyschromatopsia) főnév

dyschromatopsia [dyschromatopsias] noun
[UK: dˌɪʃrəʊmətˈɒpsiə] [US: dˌɪʃroʊmətˈɑːpsiə]

részleges terhelés

light-duty[UK: laɪt ˈdjuː.ti] [US: ˈlaɪt ˈduː.ti]

részleges túltermelés

partial overproduction[UK: ˈpɑːʃ.l̩ ˌəʊv.ə.prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ ˌoʊv.r̩.prə.ˈdʌk.ʃn̩]

részleges vakság (caecutientia) főnév

cecutiency noun
[UK: sekjˈuːʃənsi] [US: sekjˈuːʃənsi]

részleges vastagbéltükrözés főnév

sigmoidoscopy [sigmoidoscopies]◼◼◼ noun

részleges vegyérték

partial valence[UK: ˈpɑːʃ.l̩ ˈveɪ.ləns] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ ˈveɪ.ləns]

részleges választófal

semi-bulkhead[UK: ˈse.mi ˈbʌlk.hed] [US: ˈse.mi ˈbʌlk.ˌhed]

részleges égés

partial combustion◼◼◼[UK: ˈpɑːʃ.l̩ kəm.ˈbʌs.tʃən] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ kəm.ˈbəs.tʃən]

részlegesen határozószó

partially◼◼◼ adverb
[UK: ˈpɑː.ʃə.li] [US: ˈpɑːr.ʃə.li]

parcel◼◻◻ adverb
[UK: ˈpɑːs.l̩] [US: ˈpɑːr.sl̩]

részlegesen barázdált melléknév
biol

meroblastic adjective
[UK: mˌerəblˈastɪk] [US: mˌerəblˈæstɪk]

részlegesen besűrít ige

dephlegmate verb
[UK: dɪflˈeɡmeɪt] [US: dɪflˈeɡmeɪt]

részlegesen elsötétít

dim out[UK: dɪm ˈaʊt] [US: ˈdɪm ˈaʊt]

12