Magyar-Angol szótár »

megismer jelentése angolul

MagyarAngol
megismer ige

meet [met, met, meeting, meets]◼◼◼ irregular verb
[UK: miːt] [US: ˈmiːt]

know [knew, known, knowing, knows]◼◼◼ irregular verb
[UK: nəʊ njuː nəʊn] [US: ˈnoʊ ˈnuː ˈnoʊn]

recognize [recognized, recognized, recognizing, recognizes]◼◼◻ verb
[UK: ˈrek.əɡ.naɪz] [US: ˈrek.əg.ˌnaɪz]

recognise [recognised, recognised, recognising, recognises]◼◼◻ verb

cognize [cognized, cognized, cognizing, cognizes] verb
[UK: kɒɡ.ˈnaɪz] [US: ˈkɑːɡ.naɪz]

ken [kenned, kenned, kenning, kens] verb
[UK: ken] [US: ˈken]

come to know verb
[UK: kʌm tuː nəʊ] [US: ˈkəm ˈtuː ˈnoʊ]

megismer (vmit) ige

get acquainted with something verb
[UK: ˈɡet ə.ˈkweɪn.tɪd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ə.ˈkweɪn.təd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

megismer vkit ige

To get to know sb. verb

megismer vkt

come to know somebody[UK: kʌm tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkəm ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get to know somebody[UK: ˈɡet tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megismer vkt (járásáról) ige

recognosce verb
[UK: rˈekəɡnˌɒs] [US: rˈekəɡnˌɑːs]

megismer vkt a járásáról

know somebody by somebody's gait[UK: nəʊ ˈsʌm.bə.di baɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ɡeɪt] [US: ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di baɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɡeɪt]

know somebody by somebody's walk[UK: nəʊ ˈsʌm.bə.di baɪ ˈsəm.ˌbɑː.di wɔːk] [US: ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di baɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwɑːk]

recognize somebody by his walk[UK: ˈrek.əɡ.naɪz ˈsʌm.bə.di baɪ hɪz wɔːk] [US: ˈrek.əg.ˌnaɪz ˈsʌm.ˌbɑː.di baɪ ˈhɪz ˈwɑːk]

megismerés főnév

cognition [cognitions]◼◼◼ noun
[UK: kɒɡ.ˈnɪʃ.n̩] [US: kagˈnɪʃ.n̩]

recognition [recognitions]◼◼◻ noun
[UK: ˌrek.əɡ.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˌrek.əg.ˈnɪʃ.n̩]

cognizance noun
[UK: ˈkɒɡ.nɪ.zəns] [US: ˈkɑːɡ.nə.zəns]

knowing noun
[UK: ˈnəʊɪŋ] [US: ˈnoʊɪŋ]

recognization noun
[UK: rˌekəɡnaɪzˈeɪʃən] [US: rˌekəɡnᵻzˈeɪʃən]

megismeréstudomány főnév

cognitive science noun
[UK: ˈkɒɡ.nə.tɪv ˈsaɪəns] [US: ˈkɑːɡ.nə.tɪv ˈsaɪəns]

megismerhetetlen melléknév

unknowable◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈnəʊəb.l̩] [US: ʌnˈno.ʊəb.l̩]

megismerhetetlen melléknév
ritk

incognizable adjective
[UK: ɪnkˈɒɡnaɪzəbəl] [US: ɪnkˈɑːɡnaɪzəbəl]

megismerhető melléknév

knowledgeable◼◼◼ adjective
[UK: ˈnɒ.lɪ.dʒəb.l̩] [US: ˈnɑː.lə.dʒəb.l̩]

cognizable adjective
[UK: ˈkɒɡ.nɪ.zəbl] [US: ˈkɑːɡ.nɪ.zə.bəl]

cognoscible adjective
[UK: kˈɒɡnəsəbəl] [US: kˈɑːɡnəsəbəl]

megismeri a jövendőbelijét ige

meet one's fate verb
[UK: miːt wʌnz feɪt] [US: ˈmiːt wʌnz ˈfeɪt]

megismeri az éjszakai életet

see life[UK: ˈsiː laɪf] [US: ˈsiː ˈlaɪf]

megismeri vkben a németet

know somebody for a German[UK: nəʊ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ə ˈdʒɜː.mən] [US: ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ə ˈdʒɝː.mən]

megismeri vknek az álláspontját

get somebody slant on a question[UK: ˈɡet ˈsʌm.bə.di slɑːnt ɒn ə ˈkwes.tʃən] [US: ˈɡet ˈsʌm.ˌbɑː.di sˈlænt ɑːn ə ˈkwes.tʃən]

megismerkedés főnév

acquaintance [acquaintances]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈkweɪn.təns] [US: ə.ˈkweɪn.təns]

megismerkedik ige

get acquainted with verb
[UK: ˈɡet ə.ˈkweɪn.tɪd wɪð] [US: ˈɡet ə.ˈkweɪn.təd wɪθ]

megismerkedik (vmivel) ige

become acquainted with something verb
[UK: bɪˈkʌm ə.ˈkweɪn.tɪd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bɪˈkʌm ə.ˈkweɪn.təd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

get acquainted with something verb
[UK: ˈɡet ə.ˈkweɪn.tɪd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ə.ˈkweɪn.təd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

megismerkedik vkivel ige

meet [met, met, meeting, meets] irregular verb
[UK: miːt] [US: ˈmiːt]

megismerkedik vkvel

come to know somebody[UK: kʌm tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkəm ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get to know somebody[UK: ˈɡet tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make somebody's acquaintance[UK: ˈmeɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ə.ˈkweɪn.təns] [US: ˈmeɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ə.ˈkweɪn.təns]

make the acquaintance[UK: ˈmeɪk ðə ə.ˈkweɪn.təns] [US: ˈmeɪk ðə ə.ˈkweɪn.təns]

megismerő melléknév

cognitive◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒɡ.nə.tɪv] [US: ˈkɑːɡ.nə.tɪv]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol