Magyar-Angol szótár »

műtét (operatio chirurgica) jelentése angolul

MagyarAngol
műtét (operatio chirurgica) főnév

surgery [surgeries]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɜː.dʒə.ri] [US: ˈsɝː.dʒə.ri]

surgical operation noun
[UK: ˈsɜː.dʒɪk.l̩ ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈsɝː.dʒɪk.l̩ ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol