Magyar-Angol szótár »

lehangol jelentése angolul

MagyarAngol
lehangol ige

depress [depressed, depressed, depressing, depresses]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈpres] [US: də.ˈpres]

dull [dulled, dulled, dulling, dulls]◼◼◻ verb
[UK: dʌl] [US: ˈdəl]

hip◼◻◻ verb
[UK: hɪp] [US: ˈhɪp]

hump [humped, humped, humping, humps]◼◻◻ verb
[UK: hʌmp] [US: ˈhəmp]

desolate [desolated, desolated, desolating, desolates]◼◻◻ verb
[UK: ˈde.sə.leɪt] [US: ˈde.sə.lət]

distress [distressed, distressed, distressing, distresses]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

get down◼◻◻ verb
[UK: ˈɡet daʊn] [US: ˈɡet ˈdaʊn]

cast down◼◻◻ verb
[UK: kɑːst daʊn] [US: ˈkæst ˈdaʊn]

oppress [oppressed, oppressed, oppressing, oppresses]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpres] [US: ə.ˈpres]

disconcert [disconcerted, disconcerted, disconcerting, disconcerts] verb
[UK: ˌdɪs.kən.ˈsɜːt] [US: ˌdɪs.kən.ˈsɝːt]

weigh on verb
[UK: weɪ ɒn] [US: ˈweɪ ɑːn]

deject [dejected, dejected, dejecting, dejects] verb
[UK: dɪ.ˈdʒekt] [US: dɪ.ˈdʒekt]

get somebody down verb
[UK: ˈɡet ˈsʌm.bə.di daʊn] [US: ˈɡet ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn]

pall [palled, palled, palling, palls] verb
[UK: pɔːl] [US: ˈpɑːl]

unman [unmanned, unmanned, unmanning, unmans] verb
[UK: ˌʌn.ˈmæn] [US: ˌʌn.ˈmæn]

weigh upon verb
[UK: weɪ ə.ˈpɒn] [US: ˈweɪ ə.ˈpɑːn]

lehangol vkt

dishumour[UK: dɪshjˈuːmə] [US: dɪshjˈuːmɚ]

lehangolás főnév

alignment [alignments] noun
[UK: ə.ˈlaɪn.mənt] [US: ə.ˈlaɪn.mənt]

lehangolja a társaságot

put a damper on the company[UK: ˈpʊt ə ˈdæm.pə(r) ɒn ðə ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈpʊt ə ˈdæm.pər ɑːn ðə ˈkʌm.pə.ni]

lehangoló

depressing◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈpres.ɪŋ] [US: də.ˈpres.ɪŋ]

dismal◼◼◻ adjective
[UK: ˈdɪz.məl] [US: ˈdɪz.məl]

distressing◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈstres.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈstres.ɪŋ]

disconcerting◼◻◻ adjective
[UK: ˌdɪs.kən.ˈsɜːt.ɪŋ] [US: ˌdɪs.kən.ˈsɝːt.ɪŋ]

humping◼◻◻ adjective

trying◼◻◻ adjective
[UK: ˈtraɪ.ɪŋ] [US: ˈtraɪ.ɪŋ]

depressive◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈpre.sɪv] [US: də.ˈpre.sɪv]

it gives me the blues adjective
[UK: ɪt ɡɪvz miː ðə bluːz] [US: ˈɪt ˈɡɪvz ˈmiː ðə ˈbluːz]

stifler noun
[UK: ˈstaɪflə ] [US: ˈstaɪfələr ]

lehangoló esemény főnév

damper [dampers] noun
[UK: ˈdæm.pə(r)] [US: ˈdæm.pər]

lehangoló jelleg főnév

dismality noun
[UK: dɪsmˈalɪti] [US: dɪsmˈælɪɾi]

lehangoló jellegűvé tesz ige

dismalize verb
[UK: dˈɪzməlˌaɪz] [US: dˈɪzməlˌaɪz]

lehangolóan határozószó

depressingly◼◼◼ adverb
[UK: de.pres.sin.ɡlei] [US: də.ˈpre.sɪŋ.li]

dismally◼◼◻ adverb
[UK: ˈdɪz.mə.li] [US: ˈdɪz.mə.li]

distressingly◼◻◻ adverb
[UK: dɪ.ˈstre.sɪŋ.li] [US: ˌdɪ.ˈstre.sɪŋ.li]

disconcertingly adverb
[UK: ˌdɪs.kən.ˈsɜːt.ɪŋ.li] [US: ˌdɪs.kən.ˈsɝːt.ɪŋ.li]

lehangolt melléknév

depressed◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈprest] [US: də.ˈprest]

distressed◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈstrest] [US: ˌdɪ.ˈstrest]

low [lower, lowest]◼◻◻ adjective
[UK: ləʊ] [US: ˈloʊ]

mopey◼◻◻ adjective
[UK: mˈəʊpi] [US: mˈoʊpi]

downcast◼◻◻ adjective
[UK: ˈdaʊnk.ɑːst] [US: ˈdaʊnˌkæst]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol