Magyar-Angol szótár »

kivitelez jelentése angolul

MagyarAngol
kivitelez ige

carry out◼◼◼ verb
[UK: ˈkæ.ri ˈaʊt] [US: ˈkæ.ri ˈaʊt]

implement [implemented, implemented, implementing, implements]◼◼◼ verb
[UK: ˈɪm.plɪ.ment] [US: ˈɪm.plə.mənt]

accomplish [accomplished, accomplished, accomplishing, accomplishes]◼◼◻ verb
[UK: əˈk.ʌm.plɪʃ] [US: əˈk.ɑːm.plɪʃ]

bring to effect verb
[UK: brɪŋ tuː ɪ.ˈfekt] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ɪ.ˈfekt]

kivitelezés főnév

execution [executions]◼◼◼ noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

design [designs]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈzaɪn] [US: də.ˈzaɪn]

construction [constructions]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: kən.ˈstrək.ʃn̩]

workmanship◼◼◻ noun
[UK: ˈwɜːk.mən.ʃɪp] [US: ˈwɝːk.mən.ʃɪp]

implementation [implementations]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪm.plɪ.men.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɪm.plə.men.ˈteɪʃ.n̩]

making◼◻◻ noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋ] [US: ˈmeɪk.ɪŋ]

building [buildings]◼◻◻ noun
[UK: ˈbɪld.ɪŋ] [US: ˈbɪld.ɪŋ]

implementing◼◻◻ noun
[UK: ˈɪm.plɪ.ment.ɪŋ] [US: ˈɪm.plə.ˌment.ɪŋ]

constructing noun
[UK: kən.ˈstrʌkt.ɪŋ] [US: kən.ˈstrəkt.ɪŋ]

carrying into effect noun
[UK: ˈkæ.rɪ.ɪŋ ˈɪn.tə ɪ.ˈfekt] [US: ˈkæ.ri.ɪŋ ˌɪn.ˈtuː ɪ.ˈfekt]

effectuation noun
[UK: ɪ.ˌfek.tjʊ.ˈeɪ.ʃən] [US: ɪ.ˌfek.tjʊ.ˈeɪ.ʃən]

opifice noun
[UK: ˈɒpɪfˌɪs] [US: ˈɑːpɪfˌɪs]

kivitelezés alatt álló

in process[UK: ɪn ˈprəʊ.ses] [US: ɪn ˈproʊ.ses]

kivitelezhetetlen melléknév

unaccomplishable adjective
[UK: ˌʌnəˈkɒmplɪʃəbl ] [US: ʌnəˈkɑmplɪʃəbl ]

kivitelezhető melléknév

accomplishable adjective
[UK: əˈkɒmplɪʃəbl ] [US: əˈkɑmplɪʃəbl ]

kivitelezhetőség főnév

feasibility [feasibilities]◼◼◼ noun
[UK: ˌfiː.zə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌfiː.zə.ˈbɪ.lə.ti]

kivitelező főnév

executor [executors]◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈze.kjʊ.tə(r)] [US: ɪg.ˈze.kjə.tər]

technician [technicians]◼◼◻ noun
[UK: tek.ˈnɪʃ.n̩] [US: tek.ˈnɪʃ.n̩]

building contractor noun
[UK: ˈbɪld.ɪŋ ˈkɒn.træk.tə(r)] [US: ˈbɪld.ɪŋ ˈkɑːn.ˌtræk.tər]

effecter [effecters] noun
[UK: ɪˈfɛktə ] [US: ɪˈfɛktər ]

maker [makers] noun
[UK: ˈmeɪk.ə(r)] [US: ˈmeɪk.ər]

opificer noun
[UK: ˈɒpɪfˌɪsə] [US: ˈɑːpɪfˌɪsɚ]

kivitelező ipar

building industry[UK: ˈbɪld.ɪŋ ˈɪn.də.stri] [US: ˈbɪld.ɪŋ ˈɪn.də.stri]

constructing industry[UK: kən.ˈstrʌkt.ɪŋ ˈɪn.də.stri] [US: kən.ˈstrəkt.ɪŋ ˈɪn.də.stri]

a kivitelezés során

in course of construction[UK: ɪn kɔːs əv kən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ɪn ˈkɔːrs əv kən.ˈstrək.ʃn̩]

építési kivitelező főnév

contractor [contractors]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɒn.træk.tə(r)] [US: ˈkɑːn.ˌtræk.tər]

kivitelezés

finish◼◼◼[UK: ˈfɪ.nɪʃ] [US: ˈfɪ.nɪʃ]

kivitelezés módja

workmanliness[UK: wˈɜːkmənlinəs] [US: wˈɜːkmənlɪnəs]

némi munkát kivitelez

carry out some work[UK: ˈkæ.ri ˈaʊt sʌm ˈwɜːk] [US: ˈkæ.ri ˈaʊt ˈsəm ˈwɝːk]

paránykivitelezés főnév

miniaturization [miniaturizations] noun
[UK: ˌmɪ.nɪ.tʃə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌmɪ.niə.tʃə.rə.ˈzeɪʃ.n̩]

technikai kivitelezési mód főnév

facture noun
[UK: fˈaktʃə] [US: fˈæktʃɚ]

végső kivitelező főnév

crowner noun
[UK: ˈkraʊ.nə(r)] [US: ˈkraʊ.nər]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol