Magyar-Angol szótár »

kioszt jelentése angolul

MagyarAngol
kioszt ige

allocate [allocated, allocated, allocating, allocates]◼◼◼ verb
[UK: ˈæ.lək.eɪt] [US: ˈæ.ləˌket]

distribute [distributed, distributed, distributing, distributes]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈstrɪ.bjuːt] [US: ˌdɪ.ˈstrɪ.bjuːt]

assign [assigned, assigned, assigning, assigns]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈsaɪn] [US: ə.ˈsaɪn]

issue [issued, issued, issuing, issues]◼◼◻ verb
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

share [shared, shared, sharing, shares]◼◼◻ verb
[UK: ʃeə(r)] [US: ˈʃer]

allot [allotted, allotted, allotting, allots]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈlɒt] [US: ə.ˈlɑːt]

proportion [proportioned, proportioned, proportioning, proportions]◼◼◻ verb
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩]

portion [portioned, portioned, portioning, portions]◼◻◻ verb
[UK: ˈpɔːʃ.n̩] [US: ˈpɔːr.ʃn̩]

dispense [dispensed, dispensed, dispensing, dispenses] verb
[UK: dɪ.ˈspens] [US: ˌdɪ.ˈspens]

bestow [bestowed, bestowed, bestowing, bestows] verb
[UK: bɪ.ˈstəʊ] [US: bəˈsto.ʊ]

apportion [apportioned, apportioned, apportioning, apportions] verb
[UK: ə.ˈpɔːʃ.n̩] [US: ə.ˈpɔːr.ʃn̩]

deal out verb
[UK: diːl ˈaʊt] [US: ˈdiːl ˈaʊt]

dole out verb
[UK: dəʊl ˈaʊt] [US: doʊl ˈaʊt]

forespend [forespent, forespent] irregular verb
[UK: fˈɔːspend fˈɔːspənt fˈɔːspənt] [US: fˈɔːrspend fˈɔːrspənt fˈɔːrspənt]

give out verb
[UK: ɡɪv ˈaʊt] [US: ˈɡɪv ˈaʊt]

hand out verb
[UK: hænd ˈaʊt] [US: ˈhænd ˈaʊt]

mete out verb
[UK: miːt ˈaʊt] [US: ˈmiːt ˈaʊt]

pass out verb
[UK: pɑːs ˈaʊt] [US: ˈpæs ˈaʊt]

portion out verb
[UK: ˈpɔːʃ.n̩ ˈaʊt] [US: ˈpɔːr.ʃn̩ ˈaʊt]

repart verb
[UK: ˌriːˈpɑːt ] [US: ˌriˈpɑrt ]

section out verb
[UK: ˈsek.ʃn̩ ˈaʊt] [US: ˈsek.ʃn̩ ˈaʊt]

share out verb
[UK: ʃeə(r) ˈaʊt] [US: ˈʃer ˈaʊt]

zonk it to somebody verb
[UK: zˈɒŋk ɪt tə sˈʌmbɒdi] [US: zˈɑːŋk ɪt tə sˈʌmbɑːdi]

kioszt (jutalmat) főnév

mete [metes]◼◼◼ noun
[UK: miːt] [US: ˈmiːt]

kioszt (szerepet) ige

cast [cast, cast, casting, casts]◼◼◼ irregular verb
[UK: kɑːst kɑːst kɑːst] [US: ˈkæst ˈkæst ˈkæst]

kioszt vkt

rough somebody up[UK: rʌf ˈsʌm.bə.di ʌp] [US: ˈrəf ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp]

kiosztás főnév

allocation [allocations]◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.ləˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.ləˈk.eɪʃ.n̩]

distribution [distributions]◼◼◻ noun
[UK: ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.strə.ˈbjuːʃ.n̩]

issue [issues]◼◼◻ noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

allotment [allotments]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈlɒt.mənt] [US: ə.ˈlɑːt.mənt]

apportionment [apportionments] noun
[UK: ə.ˈpɔːʃn.mənt] [US: ə.ˈpɔːr.ʃən.mənt]

delegating noun
[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt.ɪŋ] [US: ˈde.lə.ˌɡet.ɪŋ]

giving away noun

hand-out [hand-outs] noun
[UK: hænd ˈaʊt] [US: ˈhænd ˈaʊt]

handout [handouts] noun
[UK: ˈhæn.daʊt] [US: ˈhæn.ˌdɑːwt]

kiosztásban részesülő személy főnév

allocatee noun
[UK: ˈaləkˌatiː] [US: ˈæləkˌæɾiː]

kiosztatlan melléknév

unallotted adjective
[UK: ˌʌnəˈlɒtɪd ] [US: ʌnəˈlɑtɪd ]

kiosztó főnév

distributor [distributors]◼◼◼ noun
[UK: dɪsˈtrɪbju(ː)tə ] [US: dɪˈstrɪbjutər ]

allocator [allocators] noun
[UK: ˌæ.ləˈk.eɪ.tə] [US: ˈæ.ləˌk.e.tər]

allotter noun
[UK: əˈlɒtə ] [US: əˈlɑtər ]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol