Magyar-Angol szótár »

kicsi jelentése angolul

MagyarAngol
kicsi

little [littler, littlest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈlɪt.l̩] [US: ˈlɪt.l̩]

baby [babies]◼◼◻ noun
[UK: ˈbeɪ.bi] [US: ˈbeɪ.bi]

small [smaller, smallest]◼◼◻ adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

tiny [tinier, tiniest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈtaɪ.ni] [US: ˈtaɪ.ni]

low [lower, lowest]◼◼◻ adjective
[UK: ləʊ] [US: ˈloʊ]

slight [slighter, slightest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

minor [minors]◼◻◻ noun
[UK: ˈmaɪ.nə(r)] [US: ˈmaɪ.nər]

junior [juniors]◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒuː.nɪə(r)] [US: ˈdʒuː.njər]

kicsi főnév
US táj

lil◼◻◻ noun
[UK: ˈlɪl] [US: ˈlɪl]

kicsi

petite◼◻◻ adjective
[UK: pə.ˈtiːt] [US: pə.ˈtiːt]

mite [mites]◼◻◻ noun
[UK: maɪt] [US: ˈmaɪt]

puny◼◻◻ adjective
[UK: ˈpjuː.ni] [US: ˈpjuː.ni]

petit◼◻◻ noun
[UK: ˌpe.ti ˈbʊəʒ.wɑː] [US: ˈpe.ti]

potty [pottier, pottiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɒ.ti] [US: ˈpɑː.ti]

dinky◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɪŋk.i] [US: ˈdɪŋk.i]

skimpy [skimpier, skimpiest] adjective
[UK: ˈskɪm.pi] [US: ˈskɪm.pi]

pygmy [pygmies] noun
[UK: ˈpɪɡ.mi] [US: ˈpɪɡ.mi]

scrimp [scrimped, scrimped, scrimping, scrimps] verb
[UK: skrɪmp] [US: ˈskrɪmp]

littlish noun
[UK: ˈlɪtlɪʃ ] [US: ˈlɪtəlɪʃ ]

pint-sized adjective
[UK: paɪnt saɪzd] [US: ˈpaɪnt ˈsaɪzd]

scrimpy adjective
[UK: ˈskrɪm.pɪ] [US: ˈskrɪm.piː]

kicsi a bors, de erős

good gear gangs in wee bundles[UK: ɡʊd ɡɪə(r) ɡæŋz ɪn wiː ˈbʌn.dl̩z] [US: ˈɡʊd ˈɡɪr ˈɡæŋz ɪn ˈwiː ˈbʌn.dl̩z]

little and good[UK: ˈlɪt.l̩ ənd ɡʊd] [US: ˈlɪt.l̩ ænd ˈɡʊd]

small rain lays great dust[UK: smɔːl reɪn leɪz ˈɡreɪt dʌst] [US: ˈsmɒl ˈreɪn ˈleɪz ˈɡreɪt ˈdəst]

kicsi a világ

it's a small world◼◼◼[UK: ɪts ə smɔːl wɜːld] [US: ɪts ə ˈsmɒl ˈwɝːld]

kicsi az értéke

be little worth[UK: bi ˈlɪt.l̩ wɜːθ] [US: bi ˈlɪt.l̩ ˈwɝːθ]

be worth little[UK: bi wɜːθ ˈlɪt.l̩] [US: bi ˈwɝːθ ˈlɪt.l̩]

kicsi béka

froggy◼◼◼[UK: ˈfrɒ.ɡɪ] [US: ˈfrɑː.ɡiː]

kicsi dolog főnév

mite [mites] noun
[UK: maɪt] [US: ˈmaɪt]

kicsi mennyiség

little[UK: ˈlɪt.l̩] [US: ˈlɪt.l̩]

kicsi repülőgép-anyahajó

escort carrier

kicsi volta főnév

punyism noun
[UK: ˈpjuːnɪɪz(ə)m ] [US: ˈpjunɪɪz(ə)m ]

kicsiben

in little◼◼◼[UK: ɪn ˈlɪt.l̩] [US: ɪn ˈlɪt.l̩]

at retail[UK: ət ˈriː.teɪl] [US: ət ˈriː.ˌtel]

by retail[UK: baɪ ˈriː.teɪl] [US: baɪ ˈriː.ˌtel]

kicsiben árusít

retail [retailed, retailed, retailing, retails] verb
[UK: ˈriː.teɪl] [US: ˈriː.ˌtel]

sell something retail[UK: sel ˈsʌm.θɪŋ ˈriː.teɪl] [US: ˈsel ˈsʌm.θɪŋ ˈriː.ˌtel]

kicsiben elad

retail[UK: ˈriː.teɪl] [US: ˈriː.ˌtel]

kicsiben elkel

retail[UK: ˈriː.teɪl] [US: ˈriː.ˌtel]

kicsiben értékesít ige

retail [retailed, retailed, retailing, retails] verb
[UK: ˈriː.teɪl] [US: ˈriː.ˌtel]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol