Magyar-Angol szótár »

könnyelmű jelentése angolul

MagyarAngol
könnyelmű

frivolous◼◼◼ adjective
[UK: ˈfrɪ.və.ləs] [US: ˈfrɪ.və.ləs]

flighty [flightier, flightiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈflaɪ.ti] [US: ˈflaɪ.ti]

light [lit, lit, lighting, lights]◼◼◻ adjective
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

wanton◼◼◻ adjective
[UK: ˈwɒn.tən] [US: ˈwɑːn.tən]

loose [looser, loosest]◼◼◻ adjective
[UK: luːs] [US: ˈluːs]

giddy [giddier, giddiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡɪ.di] [US: ˈɡɪ.di]

light-headed◼◻◻ adjective
[UK: laɪt ˈhe.dɪd] [US: ˈlaɪt ˈhe.dəd]

lightheaded◼◻◻ adjective
[UK: ˈlaɪt.ˌhe.dəd] [US: ˈlaɪt.ˌhe.dəd]

wasteful◼◻◻ adjective
[UK: ˈweɪst.fəl] [US: ˈweɪst.fəl]

happy-go-lucky◼◻◻ adjective
[UK: ˈhæp.i ɡəʊ ˈlʌk.i] [US: ˈhæp.i ˈɡoʊ ˈlʌk.i]

improvident◼◻◻ adjective
[UK: ɪm.ˈprɒ.vɪ.dənt] [US: ɪm.ˈprɒ.vɪ.dənt]

unwary◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈweə.ri] [US: ʌˈn.we.ri]

dissolute adjective
[UK: ˈdɪ.sə.luːt] [US: ˈdɪ.sə.luːt]

fizgig noun
[UK: ˈfɪz.ɡɪɡ] [US: ˈfɪz.ˌɡɪɡ]

flush adjective
[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

fly-away adjective
[UK: flaɪ ə.ˈweɪ] [US: ˈflaɪ ə.ˈweɪ]

flyaway adjective
[UK: ˈflaɪə.weɪ] [US: ˈflaɪə.weɪ]

frivol [frivolled, frivolled, frivolling, frivols] verb
[UK: ˈfrɪv.l̩] [US: ˈfrɪv.l̩]

giggish adjective
[UK: ˈgɪgɪʃ ] [US: ˈgɪgɪʃ ]

hoity-toity adjective
[UK: ˌhɔɪ.ti ˌtɔɪ.ti] [US: ˌhɔɪ.ti ˌtɔɪ.ti]

lack ballast adjective
[UK: læk ˈbæ.ləst] [US: ˈlæk ˈbæ.ləst]

light-minded adjective
[UK: laɪt ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈlaɪt ˈmaɪn.dəd]

rollicking adjective
[UK: ˈrɒ.lɪkɪŋ] [US: ˈrɑː.lɪkɪŋ]

rollicksome adjective
[UK: rˈəʊlɪksˌʌm] [US: rˈoʊlɪksˌʌm]

scattergood adjective
[UK: ˈskæ.tərˌ.ɡʊd] [US: ˈskæ.tər.ˌɡʊd]

slap-dash adjective
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

toyish adjective
[UK: ˈtɔɪɪʃ ] [US: ˈtɔɪɪʃ ]

whelpish adjective
[UK: wˈelpɪʃ] [US: wˈelpɪʃ]

könnyelmű ember

butterfly [butterfly] noun
[UK: ˈbʌt.ə.flaɪ] [US: ˈbʌt.r̩.flaɪ]

hoity-toity adjective
[UK: ˌhɔɪ.ti ˌtɔɪ.ti] [US: ˌhɔɪ.ti ˌtɔɪ.ti]

könnyelmű fiatal teremtés

giddy young thing◼◼◼[UK: ˈɡɪ.di jʌŋ ˈθɪŋ] [US: ˈɡɪ.di ˈjəŋ ˈθɪŋ]

a giddy young thing[UK: ə ˈɡɪ.di jʌŋ ˈθɪŋ] [US: ə ˈɡɪ.di ˈjəŋ ˈθɪŋ]

könnyelmű fickó

have a colt's tooth (wanton)[UK: həv ə ˈkolts tuːθ] [US: həv ə ˈkolts ˈtuːθ]

könnyelmű fráter

loose fish[UK: luːs fɪʃ] [US: ˈluːs ˈfɪʃ]

könnyelmű játékos főnév

plunger [plungers] noun
[UK: ˈplʌn.dʒə(r)] [US: ˈplʌn.dʒər]

könnyelmű szerencsejátékos főnév

plunger [plungers] noun
[UK: ˈplʌn.dʒə(r)] [US: ˈplʌn.dʒər]

könnyelmű viselkedés melléknév

hoity-toity adjective
[UK: ˌhɔɪ.ti ˌtɔɪ.ti] [US: ˌhɔɪ.ti ˌtɔɪ.ti]

könnyelmű életet folytat

live fast[UK: laɪv fɑːst] [US: ˈlaɪv ˈfæst]

könnyelmű életet él

knock about[UK: nɒk ə.ˈbaʊt] [US: ˈnɑːk ə.ˈbaʊt]

knock around[UK: nɒk ə.ˈraʊnd] [US: ˈnɑːk ə.ˈraʊnd]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol