Magyar-Angol szótár »

jutalom jelentése angolul

MagyarAngol
jutalom

reward [rewards]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈwɔːd] [US: rə.ˈwɔːrd]

prize [prizes]◼◼◻ noun
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

award [awards]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈwɔːd] [US: ə.ˈwɔːrd]

price [prices]◼◻◻ noun
[UK: praɪs] [US: ˈpraɪs]

recompense◼◻◻ noun
[UK: ˈrek.əm.pens] [US: ˈrek.əm.ˌpens]

gratification [gratifications]◼◻◻ noun
[UK: ˌɡræ.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɡræ.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

premium [premia]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈpriː.mɪəm] [US: ˈpriː.miəm]

accolade [accolades]◼◻◻ noun
[UK: ˈæk.ə.leɪd] [US: ˈæk.ə.ˌled]

merit◼◻◻ noun
[UK: ˈme.rɪt] [US: ˈme.rət]

wages◼◻◻ noun
[UK: ˈweɪ.dʒɪz] [US: ˈweɪ.dʒəz]

meed◼◻◻ noun
[UK: miːd] [US: miːd]

plum [plums]◼◻◻ noun
[UK: plʌm] [US: ˈpləm]

remuneration [remunerations]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˌmjuː.nə.ˈreɪʃ.n̩] [US: rə.ˌmjuː.nə.ˈreɪʃ.n̩]

consideration [considerations] noun
[UK: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩] [US: kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

guerdon noun
[UK: ˈgɜː.dən] [US: ˈgɜː.dən]

requital [requitals] noun
[UK: rɪ.ˈkwaɪt.l̩] [US: rɪ.ˈkwaɪt.l̩]

desertless noun
[UK: ˈdɛzətləs ] [US: ˈdɛzɜrtləs ]

douceur◼◼◻ noun
[UK: duː.ˈsɜː] [US: duː.ˈsɜːr]

kudo [kudos] noun

meritorius noun
[UK: mˌerɪtˈɔːrɪəs] [US: mˌerɪtˈoːrɪəs]

plume [plumes] noun
[UK: pluːm] [US: ˈpluːm]

poundage noun
[UK: ˈpaʊn.dɪdʒ] [US: ˈpaʊn.dɪdʒ]

prise [prised, prised, prising, prises]◼◼◻ verb
[UK: praɪz] [US: praɪz]

renumeration noun

sanction [sanctions] noun
[UK: ˈsæŋk.ʃn̩] [US: ˈsæŋk.ʃn̩]

jutalom (rég) főnév

bountith noun
[UK: bˈaʊntɪθ] [US: bˈaʊntɪθ]

jutalom jó előmenetelért isk

result-fee[UK: rɪ.ˈzʌlt fiː] [US: rə.ˈzəlt ˈfiː]

jutalom nélküli melléknév

rewardless adjective
[UK: rɪˈwɔːdləs ] [US: rɪˈwɔrdləs ]

jutalomban nem részesült melléknév

unrewarded adjective
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈwɔː.dɪd] [US: ˌʌn.rɪ.ˈwɔːr.dɪd]

jutalomban részesít ige

gratify [gratified, gratified, gratifying, gratifies] verb
[UK: ˈɡræ.tɪ.faɪ] [US: ˈɡræ.tə.ˌfaɪ]

jutalomdíj főnév

prize [prizes]◼◼◼ noun
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

prize money◼◼◻ noun
[UK: praɪz ˈmʌ.ni] [US: ˈpraɪz ˈmʌ.ni]

attendance prize noun
[UK: ə.ˈten.dəns praɪz] [US: ə.ˈten.dəns ˈpraɪz]

sum granted as a recompense noun
[UK: sʌm ˈɡrɑːn.tɪd əz ə ˈrek.əm.pens] [US: ˈsəm ˈɡræn.təd ˈæz ə ˈrek.əm.ˌpens]

jutalomjáték főnév

benefit performance noun
[UK: ˈbe.nɪ.fɪt pə.ˈfɔː.məns] [US: ˈbe.nə.ˌfɪt pər.ˈfɔːr.məns]

jutalomjáték (mérkőzés) főnév

benefit match noun
[UK: ˈbe.nɪ.fɪt mætʃ] [US: ˈbe.nə.ˌfɪt ˈmætʃ]

jutalomjátékos főnév

beneficiaire noun
[UK: bˈenɪfˌɪʃɪˌaɪrə] [US: bˈenɪfˌɪʃɪˌaɪrə]

jutalomként odaítélt ösztöndíj

fellowship prize[UK: ˈfe.ləʊ.ʃɪp praɪz] [US: ˈfelo.ʊ.ʃɪp ˈpraɪz]

scholarship prize[UK: ˈskɒ.lə.ʃɪp praɪz] [US: ˈskɑː.lər.ˌʃɪp ˈpraɪz]

jutalomkiosztás főnév

prize-giving noun
[UK: praɪz ˈɡɪv.ɪŋ] [US: ˈpraɪz ˈɡɪv.ɪŋ]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol