Magyar-Angol szótár »

hasonszőrű emberek jelentése angolul

MagyarAngol
hasonszőrű emberek

birds of a feather◼◼◼[UK: bɜːdz əv ə ˈfe.ðə(r)] [US: ˈbɝːdz əv ə ˈfe.ðər]

people of the same kidney[UK: ˈpiːp.l̩ əv ðə seɪm ˈkɪd.ni] [US: ˈpiːp.l̩ əv ðə ˈseɪm ˈkɪd.ni]

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol